Pokłosie artykułu Przerwane prace przy urządzaniu plaży nad jeziorem Włókna >>>

Po ukazaniu się w internecie artykułu o Przerwanych pracach przy urządzaniu plaży przy jeziorze Włókna w Potrzanowie” do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Rodzinnego Ogrodu Działkowego MORENA w Potrzanowie. Zarząd ROD informuje w nim, że na zebraniu w dniu 20 czerwca 2015 r. podjęta została stosowna uchwała akceptująca podział działki 500/2 w Potrzanowie. Tym samym zapewnia, że nie wnosi już uwag, co do przebiegu nowych granic nieruchomości. Zarząd ROD Morena zmienia również swoje stanowisko w sprawie sposobu zagospodarowania gruntów przez Gminę Skoki i wycofuje żądanie zaprzestania prac nad urządzaniem plaży.

W ramach podziękowania za podjętą decyzję i zmianę postawy, wszystkich członków ROD Morena i ich rodziny zapewnia się, że z uroków nowo powstałej plaży będą mogli korzystać bez ograniczeń i na równych zasadach, co cała reszta wczasowiczów. Nie zamierza się też blokować dostępu do plaży poprzez istniejące furtki.

Pozostaje mieć nadzieję, że również Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Poznaniu zaakceptuje decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.