Gmina Skoki to perełka Pojezierza Gnieźnieńskiego z urozmaiconą rzeźba terenową, licznymi jeziorami i lasami, chętnie odwiedzana przez mieszkańców Poznania. Pomimo tak wspaniałych walorów turystyczno-wypoczynkowych nie udało się do tej pory urządzić na jej terenie, choćby jednej plaży, z której mogliby korzystać zarówno mieszkańcy, jak i przyjeżdżający goście.

Podstawową przeszkodę stanowi brak gruntów gminnych z dostępem do jeziora, z jednym wyjątkiem. Chodzi o jezioro Włókna w Potrzanowie, do którego na znacznej długości linii brzegowej przylegają grunty gminne, oddane w użytkowanie w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Polskiemu Związkowi Działkowców.

Zapewne odwiedzający w ostatnim okresie czasu „dziką plażę” nad tym jeziorem byli mile zaskoczeni prowadzonymi tam robotami. Przystąpiono bowiem do odtworzenia drogi do plaży, aby zapewnić dojazd służbom komunalnym i ratunkowym, wyłączając oczywiście pozostały ruch samochodowy. W tym miejscu chcemy uspokoić i zapewnić działkowców ROD „Morena”, że na dole przy plaży nie będzie parkingu samochodowego. Podjęto też prace mające na celu poszerzenie dostępu do jeziora, w tym nawiezienie znacznej ilości piasku. Zaplanowano również ustawienie kontenera sanitarnego o wysokim standardzie wyposażenia z częścią męską i damską. W zamyśle było urządzenie w bieżącym roku namiastki plaży na wzór takiej, jakie funkcjonują w Poznaniu nad Wartą. Utworzona plaża nad jeziorem Włókna miałaby być w pełni ekologiczna, harmonizująca z otoczeniem i przyrodą, nie ingerująca zbytnio w środowisko naturalne. Od starszych mieszkańców Potrzanowo wiadomo, że już w okresie przedwojennym w czasie wojny, a także w okresie powojennym istniała tu piękna plaża z szerokim dostępem do lustra wody z zejściem schodami od strony pałacu. Może w domowych archiwach naszych mieszkańców zachowały się jeszcze fotografie plaży nad jeziorem Włókna z dawnych lat ? Chętnie je zobaczymy i opublikujemy. Podajemy numer telefonu, pod którym można kontaktować się w tej sprawie: 61 8925-814 lub 815.

Niestety rozpoczęte prace nad urządzeniem plaży zostały przerwane pod naciskiem zdecydowanych żądań działkowców ROD „Morena”, którzy zagrozili, w przypadku kontynuacji prac, skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Roboty wykonane dotychczas zostaną zabezpieczone z myślą, że do ich kontynuacji przystąpi się w roku przyszłym, po definitywnym załatwieniu i uporządkowaniu spraw gruntowych.

Reakcja działkowców bardzo zaskoczyła urzędników. Na spotkaniu w dniu 3 czerwca br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, pomimo kwestii spornych dotyczących gruntów nad jeziorem Włókna, przedstawiciele ROD Morena i PZD Poznań zapewniali, że nie widzą żadnych przeszkód w prowadzeniu robót zmierzających do urządzenia w tym miejscu plaży. Tymczasem czas pokazał, że od swojej deklaracji odstąpili strasząc urzędników i Gminę Skoki drogą sądową. Czyżby postępowanie Zarządu ROD „Morena” było próbą szantażu, w celu wymuszenia na gminie daleko idących ustępstw w zakresie powierzchni i granic gruntów, jakie mają zostać przekazane w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców w ramach tego ogrodu? Na to pytanie odpowiedzi muszą udzielić sobie sami działkowcy.

Skąd ten spór? Mieszkańcom gminy Skoki należy się w tej kwestii kilka słów wyjaśnień. Aktualnie na wniosek Polskiego Związku Działkowców przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki prowadzone jest postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych prawa użytkowania gruntów w Potrzanowie – ROD Morena. W toku prowadzonego postępowania zdecydowano o podziale geodezyjnym nieruchomości nr 500/2 w Potrzanowie na dwie odrębne działki. Jedną działkę użytkować będzie nadal ROD Morena. W skład jej gruntów wchodzić będzie teren ogrodzony płotem oraz teren poza ogrodzeniem sięgający do linii brzegowej jeziora na szerokości ok. 150 m wraz z budynkiem hangaru, boiskami i przystanią wodną. Druga działka pozostanie we władaniu Gminy Skoki jako teren ogólnodostępny, bowiem nie ma tutaj żadnej infrastruktury i urządzeń ogrodowych ROD Morena. Są to grunty przylegające do jeziora, z istniejąca „dziką plażą” , półwyspem i całym parkiem przy pałacu. Grunty te mają istotne i strategiczne znaczenie dla Gminy Skoki. Dają możliwość i szansę urządzenia w bliskim terminie plaży nad tym jeziorem oraz zapewniają warunki do rozwoju w niedalekiej przyszłości innych form wypoczynku związanych z jeziorem np. przystań sprzętu wodnego. Członkowie ROD „Morena” nie uznają przeprowadzonego projektu podziału i żądają pozostawienia w granicach ogrodu kilku kolejnych hektarów terenu ogólnego poza ogrodzeniem łącznie z półwyspem. Roszczą sobie oni prawo użytkowania całej nieruchomości z ewentualnym odstępstwem oddania niewielkiej części w miejscu obecnej „dzikiej plaży”.

Jak zakończy się prowadzona batalia o plażę i grunty nad jeziorem Włókna, jak zachowają się działkowcy, trudno dziś przewidzieć. Może sami działkowcy i zarząd ogrodu w końcu zrozumieją, że tak niewielka liczba osób gospodarująca na 130 działkach, nie może zawłaszczać tylko pod swoje potrzeby tak pięknych terenów nad jeziorem Włókna. Być może działkowcy zrezygnują dobrowolnie z tych terenów w imię solidarności z miejscowym społeczeństwem.

Zbigniew Gronowicz