Na zaproszenie przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Skoki Zbigniewa Kujawy, uczestniczył na spotkaniu wspólnych komisji Rady Jan Maćkowiak, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu, który zreferował działalność czerwonokrzyską, honorowego dawstwa krwi i szpiku na terenie powiatu wągrowieckiego. Podczas wystąpienia poinformował o znaczeniu honorowego dawstwa krwi i szpiku w celu ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka, a także o kryteriach zostania dawcą. Zaprezentował działalność, jaką prowadzi PCK oraz znaczenie funkcjonowania tej organizacji.

PCK na terenie powiatu wągrowieckiego realizuje program edukacyjny dla dzieci wczesnoszkolnych z zakresu zdrowia, higieny, bezpieczeństwa i wartości humanitarnych, w którym co roku bierze udział ponad 1000 uczestników z szkół i przedszkoli. Organizuje liczne konkursy, pokazy, prelekcje i pogadanki na temat zdrowia. Jedną z najważniejszych działalności jest promocja honorowego dawstwa krwi i szpiku. W wągrowieckim punkcie krwiodawstwa co roku wzrasta ilość pozyskanej krwi, tak np.: w 2005 roku – 540 litrów, a już w 2014 – 924 litry tego bezcennego leku. PCK zrzesza wielu dawców krwi. Spośród których dziesięciu oddało ponad 50 litrów tego bezcennego leku, a rekordziści: Stanisław Izychart 64 litry, a Czesław Jessa 65 litrów krwi. Zasłużeni honorowi dawcy krwi i szpiku z terenu powiatu wągrowieckiego posiadają największą ilość przywilejów w całym kraju. Działalność PCK pochwalił Tadeusz Kłos, burmistrz Miasta i Gminy Skoki, doceniając szczególnie pozyskiwanie honorowych dawców.

jam


Możesz uratować komuś życie!!!

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza do honorowego oddawania krwi i szpiku. Wszystkim chętnym oferujemy: bezpłatne badanie lekarskie, oznaczenie grupy krwi, produkty regenerujące i wzmacniające organizm, usprawiedliwienie za dzień oddania krwi, a dla zamiejscowych zwrot kosztów podróży. Po oddaniu 6 litrów (kobiet 5) PCK nadaje tytuł zasłużony honorowy dawca krwi. Na terenie powiatu wągrowieckiego wszyscy Zasłużeni HDK PCK mogą korzystać z największej ilości przywilejów w kraju, którymi są: bezpłatne przejazdy komunikacją na terenie miasta i gminy Wągrowiec, wejścia na mecze piłki ręcznej i nożnej „Nielby”, ulgi przy zakupie biletu do Aquaparku i kina MDK. Z powyższych ulg mogą również korzystać Zasłużeni Dawcy Przeszczepu – szpiku. Ponadto poza kolejnością do lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty i aptek mających podpisany kontrakt z NFZ oraz ulgi przy zakupie lekarstw według wykazu ministra zdrowia.

Punkt Krwiodawstwa w Wągrowcu mieści się w budynku szpitala powiatowego i czynny jest w: poniedziałek, wtorek i czwartek, zapisy w godzinach rannych.

Jan Maćkowiak
prezes PCK w Wągrowcu