Zbiórką Braci Kurkowych przed siedzibą Bracką oraz przemarszem pod dom rodzinny Króla Zielonoświątkowego AD 2014 Krzysztofa Jachny przy ul. Kazimierza Wielkiego w Skokach rozpoczęły się 24 maja 2015. organizowane przez skockie Bractwo Kurkowe uroczystości Zielonoświątkowe. Tutaj, po powitaniu Króla Krzysztofa i Jego małżonki Sylwii, Marszałek Przemysław Bagrowski podał komendę „do hymnu” i Bracia odśpiewali Hymn Bracki. Z kolei nastąpiło uroczyste zawieszenie Tarczy Królewskiej AD 2014 Krzysztofa Jachny na Jego domu rodzinnym, na którym już jest zawieszona Tarcza Jego pradziadka Bronisława Czerwińskiego – Króla Zielonoświątkowego AD 1923. Tarczę osobiście zawiesił Król Krzysztof Jachna w asyście Braci i zaproszonych gości.

Następnie zgromadzeni przeszli pod Tablicę Pamiątkową ku czci Powstańców Wielkopolskich u bram cmentarza, gdzie w towarzystwie pocztów sztandarowych oddano honory brackie, odśpiewano Hymn Państwowy i Hymn Bracki oraz odmówiono modlitwę.

Teraz uczestnicy uroczystości udali się do kościoła pw. Świętego Mikołaja Biskupa i wzięli udział we Mszy Świętej w intencji zmarłych i żyjących Braci i ich rodzin.

Po Mszy Świętej, Bracia Kurkowi z rodzinami i gośćmi, w towarzystwie pocztów sztandarowych,przeszli do siedziby Brackiej, gdzie wzniesiono toast i odśpiewano „Sto lat” za zdrowie Króla Krzysztofa. Z kolei, wszyscy przez niego zaproszeni zostali do biesiadnego stołu na pożegnalne Śniadanie Królewskie wydane przez Króla Zielonoświątkowego AD 2014 Krzysztofa Jachnę i Jego małżonkę Sylwię. W tym momencie nastąpiły życzenia składane na ręce Króla i Jego małżonki od: Burmistrza Tadeusza Kłosa, Starosty Powiatu Wągrowieckiego Tomasza Kranca, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy, radnego Rady Powiatu Wągrowieckiego Grzegorza Owczarzaka, Braci i Siostry oraz gości.

Zgodnie z programem uroczystości Zielonoświątkowych ich uwieńczeniem stał się zorganizowany na strzelnicy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie Turniej o Tytuł Króla Zielonoświątkowego AD 2015 i towarzyszące mu w różnych Kategoriach Zawody Strzeleckie.

Zwycięzcą Turnieju Królewskiego został i Tytuł Króla Zielonoświątkowego AD 2015 zyskał Brat Paweł Ślósarczyk, a tytuł I i II rycerza wywalczyli Brat Alojzy Pacholski i Siostra Halina Wojciechowska.Król Kurkowy AD 2015

W towarzyszących Turniejowi Zwodach Strzeleckich wyniki przedstawiają się następująco :

– Strzelanie do Tarczy Darczyńców: I miejsce – Michał Rosik, II – Ryszard Cibail, III- Czesława Kiełczewska

– Strzelanie do Tarczy punktowej:

W Kategorii Mężczyzn: I miejsce – Stanisław Grzegorzewski, II – Krzysztof Jachna, III – Ryszard Cibail

W Kategorii Kobiet: I miejsce – Halina Wojciechowska, II – Janina Szymańska, III – Anna Gawin

W Kategorii Młodych Strzelców: I miejsce – Albert Grzegorzewski, II – Kasper Grzegorzewski, III – Filip Gawin

– Strzelanie do Kura: I miejsce – Tomasz Futro, II – Stefan Kubiak, III – Paweł Kiełczewski

– Strzelanie zapadkowe: I miejsce: Ryszard Cibail, II – Anna Gawin, III – Michał Rosik

– Strzelanie Czarnoprochowe: I miejsce – Stanisław Gołembowski, II – Tomasz Futro, III – Stanisław Grzegorzewski

Najcelniejszy strzał Turnieju i towarzyszących mu Zawodów Strzeleckich oddał Adam Mroziński.

Na zakończenie strzelań w Antoniewie przeprowadzono II eliminacje o Puchar Królów. Ich zwycięzcą i zdobywczynią Pucharu została Halina Wojciechowska. Na II miejscu uplasował się Przemysław Bagrowski , a III miejsce wywalczył Krzysztof Migasiewicz.

Święto Brackie w niedzielę – 24 maja 2015 zakończono Rautem Królewskim wydanym przez nowego Króla Zielonoświątkowego Pawła Ślósarczyka.

Stanisław Grzegorzewski