Nazwa Chociszewo pochodzi od imienia osobowego Chocisław. Między 1580 a 1620 wieś należała do Chociszewskich: Jakuba, Macieja i Andrzeja, herbu Junosza.

W 1841r. Chociszewo posiadał Józef Seredyński. We wsi mieszkało 107 osób. U schyłku XVIII w. dziedziczką wsi była Justyna Deleszyńska, herbu Wczele. W 1846r. Chociszewo i Chociszewko Olędry posiadał Józef Seredyński. W 1864r. Chociszewo – majętność szlachecka należała do parafii lechlińskiej. W 1878r. Chociszewo – własność Seredyńskich 1365 mórg było na subhaście. W 1880r. Chociszewo Olędry miało 64 mieszkańców, obszar majątku wynosił 1394 morgi. W 1910r. właścicielem majątku była Antonina Kutze, wieś wówczas obejmowała 348,56 ha obszaru, a dochód roczny wynosił 2764 marki.

W 1921r. Chociszewo zapisano jako folwark, w 1929r. Folwark ten był w posiadaniu Niemca Pawła Kuntze. Obszar jego majątku obejmował 341,5 ha, w posiadaniu jego również była gorzelnia.

Po II wojnie światowej utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. Od 1999r. dzierżawcą był Zenon Mazur.

W centrum wsi stoi krzyż.

Źródło: Gustawa Patro „Miasto i Gmina Skoki” Wągrowiec 2001