Dużą frekwencją cieszyło się kończące lato spotkanie Burmistrza z sołtysami Gminy Skoki, które miało miejsce 14 września.

Tematów spotkania było jak zwykle wiele, do głównych należały sprawy planów inwestycyjnych na kolejny rok budżetowy. Omówiono zasady dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki wiejskie. Rozmawiano o gospodarce odpadami i udziale sołectw w akcji „Sprzątania Świata”, drogach i ich zimowym utrzymaniu czy poważnej chorobie trzody chlewnej jaką jest afrykański pomór świń.

Spotkanie zakończyła dyskusja nad problemami zgłaszanymi przez sołtysów.