50 LAT NA DOBRE I NA ZŁE

– czyli

ZŁOTE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSTWA

12 marca w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Skokach odbyła się uroczystość dekoracji Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 6 par małżeńskich, którym szczęśliwie udało się w związkach dożyć „Złotych Godów”. Uroczystej dekoracji małżonków: Witolda i Barbary Tokarskich, Kazimierza i Teresy Pietraszewskich, Stanisława i Stanisławy Ucińskich, Czesława i Marii Wójcików, Eugeniusza i Heleny Kukurendów oraz Eugeniusza i Marii Pinkowskich, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę Medalami, z upoważnienia Prezydenta dokonał Burmistrz Tadeusz Kłos.    

Wszyscy nasi Jubilaci należą do tych nielicznych spośród wielu, którzy przed ponad 50 lat zdecydowali się na wstąpienie w związki małżeńskie i na założenie rodziny i którym w związkach tych udało się wspólnie przetrwać ponad 18 250 dni i nocy. Żyli w czasach trudnych zarówno pod względem społecznym jak i gospodarczym, w czasach tzw. demokracji ludowej, w czasach przemian ustrojowych, jak i w obecnych czasach liberalnego kapitalizmu. Pracowali w różnych dziedzinach gospodarki i walcząc o utrzymanie i dobro swych rodzin przyczyniali się też do rozwoju swych Małych Ojczyzn i kraju. Wszyscy też dzisiaj- nawiązując do przypowieści Biblijnej- mogą powiedzieć, że nie zmarnowali powierzonych im w dniach ślubów „talentów” i że nie żałują dokonanych wówczas przez siebie wyborów. Bo przecież tworząc rodziny, dbali też o ich warunki materialne, pobudowali, nabyli lub rozbudowali  domy i mieszkania oraz gospodarstwa rolne. Dzisiaj już przebywając na zasłużonych emeryturach, do których panie szczególnie doszły dzięki umiejętnemu łączeniu wychowania dzieci z pracą zawodowa, w miarę możliwości starają się zachować aktywny tryb życia, korzystać z darów natury i pomagać swym najbliższym.

     Nasi Jubilaci uroczystości Jubileuszowe przeżywali już w stosownym  czasie w gronie rodziny i przyjaciół a obecna wizyta w Urzędzie stała się zwieńczeniem tych uroczystości.

Sam moment dekoracji Jubilatów poprzedziło uroczyste powitanie w imieniu własnym i Burmistrza Tadeusza Kłosa, przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  Joannę Wolicką- Przywarty, w której wystąpieniu nie zabrakło wielu ciepłych słów pod adresem „Dostojnych Gości”, których życie i postawa w dzisiejszych czasach, gdy w niektórych środowiskach liczba rozwodów przekracza liczbę zawieranych małżeństw, może być przykładem dla młodych pokoleń Polaków. Miłe słowa, wypowiadane przez Burmistrza, towarzyszyły też momentowi samej dekoracji poszczególnych małżonków.

W imieniu odznaczonych słowa podziękowania dla Burmistrza za zorganizowanie spotkania oraz za codzienne działania na rzecz seniorów wypowiedziała Barbara Tokarska.

Część oficjalną spotkania zakończyły wspólne zdjęcia uczestników, po którym już  w sąsiednim pomieszczeniu, przy kawie i jubileuszowym torcie oraz lampce szampana za zdrowie Jubilatów, wspominano wydarzenia z życia odznaczonych i z życia społeczności lokalnej.

 Teraz też, przedstawiciele prasy mieli możność rozmowy z Jubilatami, co też piszący te słowa uczynił i z ważniejszymi momentami  z ich życia, za pośrednictwem „Wiadomości Skockich”,  poniżej dzieli się ze współmieszkańcami Miasta i Gminy Skoki.

Dekoracji Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dostąpili- dane podajemy w kolejności zawieranych  małżeństw :

– Mieszkańcy Skoków, Witold i Barbara z domu Okuniewska, Tokarscy. Ślubowali 19 grudnia 1967 r. w USC w Koninie a wolę swą w tym samym dniu potwierdzili w obecności kapłana w kościele w Rodaszycach koło Konina. Po ślubie zamieszkali w Koninie a od 2002 roku „swe miejsce na ziemi” znaleźli  w  Skokach. Pan Witold pracował w Elektrowni Konin, następnie w Zakładach „TECHMA” w Ostrzeszowie a przed przejściem na emeryturę przez 12 lat prowadził własną działalność gospodarczą. Pani Barbara swą pracę zawodową związała z Wojewódzkim Związkiem Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Koninie. Państwo Tokarscy prowadzą aktywny tryb życia. Lubią pracę w przydomowym ogrodzie. Są członkami, a pan Witold jest członkiem Zarządu  skockiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przynależą też do Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa”. Pan Witold  również uczestniczy  w rozgrywkach skockich brydżystów. Uczestniczą we wszelkich uroczystościach i przedsięwzięciach inicjowanych lub współorganizowanych przez te stowarzyszenia oraz w innych wydarzeniach społeczno – kulturalnych na terenie Miasta i Gminy Skoki. Państwo Tokarscy wychowali córkę i 2 synów i cieszą się z posiadania 2 wnuczek i 2 wnuków.

– Mieszkańcy Pawłowa Skockiego, Kazimierz i Teresa z domu Jakubowska, Pietraszewscy. Ślubowali 13 lipca 1968 r. w USC w Skokach i śluby swe przed ołtarzem  uroczyście potwierdzili w tym samym dniu w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu. Pan Kazimierz swą pracę zawodową związał z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju i unowocześnienia rolnictwa a pani Teresa z placówkami oświatowymi na terenie Miasta i Gminy Skoki i pracując w charakterze nauczyciela w szkołach w Pawłowie Skockim i  w Skokach, kilkanaście pokoleń młodych Skoczan przygotowywała do dorosłego życia. Państwo Pietraszewscy zawsze uwielbiali kontakt z przyrodą i pracują na działce, a pani Teresa współuczestniczy w życiu parafii Matki Bożej Pocieszenia w Dąbrówce Kościelnej.  Państwo Pietraszewscy wychowali 2 synów i cieszą się posiadaniem 1 wnuczki i 1 wnuczka.                        

– Mieszkańcy Roszkówka, Stanisław i Stanisława z domu Czechańska, Ucińscy. Ślubowali 13 lipca 1968 r.  w USC w Wągrowcu a sakramentalne „Tak” przed ołtarzem powiedzieli sobie w kościele pw. Świętego Jakuba Apostoła – w Farze w Wągrowcu. Po ślubie małżonkowie zamieszkali w gospodarstwie rodziców pana młodego, które w kolejnych latach przejęli i prowadzili do czasu zdania go za świadczenia emerytalne na rzecz syna. Obecnie w miarę możliwości starają się pomagać synowi w gospodarowaniu. Państwo Ucińscy wychowali 2 córki i 3  synów, doczekali się 3 wnuczek i 2 wnuczków oraz 1 prawnuczka.

– Mieszkańcy Skoków, Eugeniusz i Helena z domu Kapusta, Kukurenda. Ślubowali 7 września 1968 r. w USC w Skokach a swą wolę przed ołtarzem uroczyście potwierdzili w tym samym dniu w kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach. Po ślubie pan Eugeniusz pracował w Spółdzielni Kółek Rolniczych a następnie w Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Skokach a pani Helena w Przedszkolu Miejskim skąd przeszła do pracy w Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Skokach. Pan Eugeniusz i pani Helena są członkami Oddziału Związku, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach i w miarę możliwości uczestniczą w jego działalności. Państwo Kukurenda wychowali 3 córki i 2 synów i szczycą się posiadaniem 7 wnuczek i 5 wnucząt oraz 1 prawnuczka.

– Mieszkańcy Skoków, Czesław i Maria z domu Szczerska , Wójcikowie. Ślubowali 25 września 1968 r. w Skokach i swój wybór w tym samym dniu potwierdzili przed ołtarzem w kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach. Pan Czesław pracował w Zakładach Przemysłu Papierniczego w Poznaniu a następnie w Zakładach Przemysłu Metalurgicznego HCP w Poznaniu Oddział w Skokach a pani Maria, do czasu gdy skupiła się na wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu, w zakładzie na terenie Poznania. Państwo Wójcikowie pomagają w wychowaniu wnuków i zajmują się pracami w przydomowym ogrodzie. Pan Czesław i pani Maria wychowali 4 córki i są szczęśliwymi dziadkami 2 wnuczek i 7 wnucząt.

– Mieszkańcy Kuszewa, Eugeniusz i Maria z domu Kawa, Pinkowscy. Ślubowali 2 listopada 1968 r. w USC w Mieścisku i wolę swą w dniu 25 grudnia 1968 r. potwierdzili przed kapłanem w kościele pw. Wszystkich Świętych w Raczkowie.  Po ślubie małżonkowie prowadzili indywidualne gospodarstwo rolne, które w roku 2002 przekazali na rzecz syna Piotra. Obecnie w miarę możliwości starają się pomagać rodzinie syna w prowadzeniu gospodarstwa. Państwo Pinkowscy wychowali córkę i 3 synów i są dumni z posiadania 3 wnuczek i 5 wnuków oraz  2 prawnuczek.

            Wizytę w dniu 12 marca w Urzędzie „Naszym Złotym Jubilatom” przypominać będą Medale i dokumenty pamiątkowe, wspólne zdjęcia, gadżety pamiątkowe promujące Miasto i Gminę Skoki oraz bukiety kwiatów, którymi obdarowane zostały „Jubilatki”.

Dołączając się do życzeń składanych Szanownym Jubilatom w ich Roku Jubileuszowym, w imieniu własnym i Redakcji „Wiadomości Skockich” oraz współmieszkańców życzę Im dużo zdrowia i szczęścia oraz wiele radości ze szczęścia swych najbliższych i doczekania się kolejnych Jubileuszy.  

                                                                                                                      Edmund Lubawy