Zorganizowany 1 czerwca rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka był 2 z cyklu 4 rajdów organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w 2008 roku. Tym razem przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gimnazjum w Skokach w ramach ogólnokrajowej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W organizacji rajdu pomogło jak zwykle koło PTTK Nowe Miasto z Poznania.

Trasa liczyła ok. 16 km i wiodła wokół jez. Budziszewskiego. Uczestnicy wyruszyli jak zwykle o godz. 10:00 z rynku w Skokach, żegnani przez burmistrza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych panią Małgorzatę Szpendowską – Wylagalską.

Meta tym razem znajdowała się przy Gimnazjum w Skokach. Czekały tam na nas smażone kiełbaski, placki i soki, oraz konkursy sprawnościowe takie jak: rzut beretem, chodzenie na szczudłach i rzut lotką, oraz z prawdziwego zdarzenia ścianka wspinaczkowa.