Z inicjatywy prezesa naszego Koła – Krzysztof Jachny- powstał Honorowy Komitet Organizacyjny obchodów w naszej gminie 90.rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Celem tego Komitetu jest skoordynowanie projektów upamiętniających obchody rocznicowe, wymiana informacji a także wspólna promocja programu uroczystości na terenie Skoków i całego regionu.

Pierwsze spotkanie odbyło się 5 września 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki z udziałem władz samorządowych oraz delegacji zakładów pracy, organizacji i stowarzyszeń.

Drugie spotkanie, mające na celu dokładne sprecyzowanie przebiegu rocznicowych obchodów miało miejsce 5 grudnia 2008 roku.