O realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa podjętego przez Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia” we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skokach informowaliśmy już wcześniej w artykule: Razem możemy wiele – Bank żywności w Skokach. Zadanie przewidziane Podprogramem 2015 właśnie zostało zakończone i podsumowane.

Przy tej okazji warto jednak przypomnieć, że przez osiem miesięcy wydawana była żywność 826 osobom najbardziej potrzebującym z naszej gminy. Każda z nich otrzymała w sumie ponad 80 kg artykułów spożywczych. Było to spore przedsięwzięcie logistyczne, w które zaangażowani byli nie tylko członkowie Towarzystwa „Alia” i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach, ale także wolontariusze. Pomoc tych ostatnich była szczególnie potrzebna przy rozładunku oraz wydawaniu żywności. W trakcie 33 spotkań rozdysponowano ponad 67 ton żywności, czyli „przepuszczono” przez ręce wydających 7 tirów. Tak duże przedsięwzięcie nie powiodłoby się gdyby nie życzliwość i bezinteresowność osób, które się w nie zaangażowały.

Na spotkaniu, które odbyło się 15 czerwca br. w sali Urzędu Miasta i Gminy podziękowano wszystkim, którzy brali udział w tym zadaniu. Inicjatorem spotkania byli Burmistrz pan Tadeusz Kłos oraz Sekretarz Gminy pani Blanka Gaździak.

Osoby zaangażowane w realizację programu zostały uhonorowane przez Burmistrza dyplomem i upominkiem.  Wolontariuszami w programie byli: Hanna Walkowska, Joannna Walkowska, Eugenia Cieślowska, Iwona Cieślowska, Ewa Szczepaniak, Lidia Wróbel, Arkadiusz Różnowski, Zbigniew Kowalewski, Karolina Stefaniak, Robert Rogaliński, Małgorzata Wojciechowska, Katarzyna Ciszewska, Karolina Rohde, Irena Kasica, Szymon Górny, Marta Kaczmarek, Aleksandra Pawlicka, Natalia Goryniak, Witold Drewicz, Barbara Drewicz i Arleta Pilaczyńska.

Szczególne podziękowania skierowano do pana Krzysztofa Stoińskiego z firmy „Krecik” oraz Radosława Modlibowskiego z firmy „Odnowa” za użyczenie sprzętu i pomoc przy rozładunku. Równie serdecznie podziękowano dyrekcji skockiego gimnazjum, a szczególnie panu Wiesławowi Sierzchule za nieodpłatne użyczenie pomieszczeń do przechowania i wydawania żywności.

Największe jednak podziękowania należą się panu Antoniemu Kasicy, Prezesowi „Ali” bez którego determinacji do realizacji tego projektu Bank Żywności nie zaistniałby na terenie Gminy Skoki.

Spotkanie zakończono okolicznościowym torcie, przy którego spożywaniu dzielono się refleksjami związanymi z udziałem w przedsięwzięciu.