Sławomir Łukaszewski dosiadający konia „Hemera” z Klubu „Dragon” Pruśce wygrał wyścig „Wielka Potrzanowska” i zdobył Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Na drugim miejscu w tym wyścigu uplasował się Tomasz Rozmarynowski na koniu „Eleni” ze Stadniny „El Greco” w Niemczynie, a na trzecim Hubert Łukaszewski na koniu „Oskar” z Klubu „Dragon” Pruśce.

W pozostałych Konkursach stanowiących tradycyjnie część programu odbywającego się od 18 lat na terenie Miasta i Gminy Skoki „Hubertusa” – zwyciężyli oraz nagradzane pucharami pamiątkowymi drugie i trzecie miejsca zdobyli:

W Konkursie „Zręczności Powożenia Zaprzęgami” o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Rogoźno tryumfował Łukasz Górka na koniu „Oliwia” z Wągrowca. Drugie miejsce wywalczył mieszkaniec Rejowca Arkadiusz Sommerfeld powożący zaprzęgiem z końmi „Almera” i „Arabela”, a trzecie Hubert Łukaszewski kierujący zaprzęgiem w składzie „Joszka” i „Ewka” z Klubu „Dragon” w Pruścach.

W Konkursie „Trzech Beczek” zwyciężył Tomasz Rozmarynowski na koniu „Eleni” ze Stadniny „El Greco” w Niemczynie. Drugie miejsce sędziowie przyznali Sławomirowi Łukaszewskiemu dosiadającemu konia „Hemera” z Klubu „Dragon” Pruśce, a trzecie startującemu na tym samym koniu /„Hemera”/ jego synowi Hubertowi Łukaszewskiemu z Klubu „Dragon” Pruśce.

Wiele emocji, zarówno „koniarzom” jak i zwyczajnym kibicom dostarczyły walki o Tytuł Króla Polowania, czyli tradycyjne „Pogonie zna lisem”. W tych konkurencjach zdobywając lisa zwyciężyli i Tytuły Króla Polowania zdobyli:

– W Kategorii Młodzieżowej – Anita Łukaszewska na koniu „Hemera” z Klubu „Dragon” w Pruścach;

– W Kategorii Seniorów – Karol Kamiński „Morgan” na koniu „Havana” ze Stajni „Silverado” z Bożejewiczek koło Żnina.

Puchar ufundowany prze Burmistrza Miasta i Gminy Skoki dla najmłodszego zawodnika tegorocznego „Hubertusa” „uwiózł” Grzegorz Sommerfeld z Rejowca.

XVIII skocki „Hubertus” odbył się 24 października, a rozpoczął się zwózką oraz przyjazdem koni i pojazdów do Rościnna. Stąd o godzinie 12:00 nastąpił wyjazd „hubertowskiego” korowodu, którego trasa biegła skrajem Lechlina ku obrzeżom Gminy graniczącym z Gminą Wągrowiec w kierunku jeziora Czarnego tj. granicy Gminy Rogoźno. Tu na łące wygospodarowano czas na odpoczynek i integrację uczestników, czemu min. służyła możliwość posilenia się własnoręcznie upieczoną nad ogniskiem kiełbaską. Wypoczęci i posileni uczestnicy korowodu wśród lasów i pól, wzdłuż jeziora Budziszewskiego podążyli w kierunku Skoków, gdzie na otulonej wodami rzeki Mała Wełna i jez. Rościńskiego łące odbyły się wspomniane na wstępie Konkursy „Hubertowskie”.

Tutaj wypada wspomnieć, że organizatorzy „Hubertusa” w ich trakcie tradycyjnie zadbali o poczęstunek dla zawodników oraz dla publiczności. Każdy koń został też udekorowany pamiątkowym „flo”, a każdy zawodnik upominkami ufundowanymi przez Zakład „SERPOL” w Mieścisku i P.B.W.C. w Potrzanowie.

„Hubertowską” imprezę zakończyło spotkanie biesiadne „koniarzy” i ich gości, na które swe podwoje otworzyła im Świetlica Wiejska w Rościnnie.