W 1985 roku z inicjatywy kilku młodych harcerzy powstała 8 Skocka Drużyna Harcerska. W 1988 roku przyjęła nową nazwę – Zielone Berety im. 1 Samodzielnej Kompanii Commando – na cześć oddziału polskich komandosów powstałego w czasie II wojny światowej w Anglii.

Jednostka komandosów nosiła nazwę 1 Samodzielnej Kompanii „Commando” i wsławiła się między innymi walkami w ramach 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, w tym w walkach pod Monte Cassino.

Nowa nazwa i nowy patron drużyny miały duży wpływ na jej dalszą działalność. Skoccy harcerze w Zielonych Beretach w latach przełomu politycznego w naszym kraju działali z dużym powodzeniem na wielu polach.

Na co dzień były to zbiórki zastępów i drużyny, biegi patrolowe, podchody, zdobywanie sprawności i harcerskich stopni. Ważnymi wydarzeniami w życiu drużyny były rajdy, biwaki, zimowiska i letnie obozy. Te niezapomniane odbywały się w Beskidach, Karkonoszach i na Wale Pomorskim.

W niełatwych czasach przełomu lat 80. i 90. do drużyny, którą prowadził druh harcmistrz Maciej Wojewoda, należało około 40 młodych osób wywodzących się przede wszystkim ze skockiej szkoły podstawowej.

Drużyna w czasie obozu na Wale Pomorskim

Początek lat 90. otworzył nowy etap w jej dziejach. Harcerze z 8 Skockiej DH Zielone Berety wzięli udział w obchodach 50-lecia Bitwy o Monte Cassino, gdzie w czasie głównej uroczystości z udziałem ówczesnego Prezydenta RP Lecha Wałęsy, Premiera Rządu RP Władysława Pawlaka i wielu uczestników tej wielkiej bitwy, harcerki pełniły zaszczytną wartę przy grobie gen. Władysława Andersa. Pobyt we Włoszech zaowocował nawiązaniem wymiany z drużyną skautową z Cassino i niezapomnianym letnim obozem w 1994 r. w Apeninach.

Harcerze z 8 Skockiej Drużyny Harcerskiej na obchodach 50-lecia Bitwy o Monte Cassino 1994

Kolejne lata przyniosły udział w polsko-brytyjskiej wymianie skautowej, w ramach której skoccy harcerze 2 razy uczestniczyli w obozach w Wielkiej Brytanii i dwukrotnie gościli angielskich skautów w Polsce.  

Wspólny obóz ze scoutami z Anglii na obozie w Stęszewku koło Pobiedzisk (1996)

Świetnie zorganizowani, umundurowani i wyszkoleni harcerze z małych Skoków w tym czasie zdobyli tytuł najlepszej drużyny w Chorągwi Wielkopolskiej.

Ważnym aspektem działalności drużyny było wychowywanie młodych ludzi w duchu zasad obowiązujących w jednostce, która jej patronowała. Harcerzom z 8 SDH udało się nawiązać kontakt z komandosami walczącymi w Anglii i we Włoszech żyjącymi w większości na emigracji, głównie w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii.

Wymieniano się bardzo ciepłymi, często osobistymi listami, w których weterani opisywali swoje wojenne przeżycia, trudne decyzje o emigracji, ale także dzielili się swoim aktualnym życiem. Skoccy harcerze utworzyli wraz z kilkoma innymi drużynami noszącymi zaszczytne imię 1 Samodzielnej Kompanii „Commando” „Krąg Zielonego Talizmanu”, z którym m.in. zorganizowali obóz w Zdbicach na Wale Pomorskim, podczas którego odwiedzili ich weterani mieszkający w Wielkiej Brytanii USA.

Wraz z Kręgiem i wojennymi weteranami uczestniczyli również w uroczystościach w Warszawie, we wspomnianych uroczystościach pod Monte Cassino i bardzo podniosłym wydarzeniu – przekazaniu polskiej jednostce specjalnej z Bolesławca tradycji i sztandaru legendarnych komandosów z II wojny światowej.

Przez wiele lat (9 edycji) 8 Skocka Drużyna Harcerska organizowała w Antoniewie imprezę terenową S(z)kockie Achnaccary, na którą przyjeżdżało corocznie ponad stu harcerzy z całego kraju. Było to ogromne przedsięwzięcie logistyczne i techniczne, a rywalizacja drużyn była naprawdę zawzięta. Zwycięstwo w skockiej imprezie budziło szacunek w harcerskim środowisku. 

Drużyna ze Skoków bardzo często reprezentowała miejscowy hufiec i Chorągiew Wielkopolską podczas ważnych ogólnopolskich imprez harcerskich – Zlotu z okazji 100-lecia Skautingu w Polsce, w 1997 drużyna została jako jedna z kilku z kraju zaproszona do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim z okazji scoutowego święta „Dnia Myśli Braterskiej”. Wiele razy skoccy harcerze pełnili też zaszczytną Białą Służbę podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, m.in. w 1991 roku w Częstochowie, w 1997 w Poznaniu, w 2000 r. w Poznaniu i Gnieźnie.

Przez ponad 15 lat działalności 8 Skocka Drużyna Harcerska Zielone Berety zgromadziła w swych szeregach ponad 100 osób. Połączyło ich wiele przeżytych wspólnie wspaniałych chwil, rajdy, biwaki, zdobywanie umiejętności nawiązujących do działań komandosów: wspinaczki, przepraw, biegów z mapą na orientację, ale też wiele wspólnych ognisk, zaśpiewanych piosenek, harcerskich gawęd. Wspólnie zobaczyli wiele niezwykłych miejsc, wtedy jeszcze trudno dostępnych dla młodych ludzi – Londyn, Oxford, Rzym, Wiedeń, Neapol.

Przez te lata było kilka osób, które szczególnie warto wymienić oprócz wcześniej wspomnianego drużynowego Macieja Wojewody, ponieważ miały one duży wpływ na to jak 8 Skocka DH działała: Maciej Będziecha, Marek Grzegorzewski, Tomasz Obst, Justyna Nawrot, Krzysztof Nowak, Sławomir Świątkowski, Marek Wojewoda.

Teraz po wielu latach 21 października odbyło się spotkanie blisko 40 osób, które na jakimś etapie życia nosiły Zielony Beret.

Potrzanowo – 21.10.2022

Było ognisko, śpiewanie przy gitarze, pamiątki, plakietki i zdjęcia z tamtych lat. Byli też goście – harcerze ze skockiego środowiska.

Nadwyżkę środków z organizacji spotkania przekazano dla Gromady Zuchowej „Pandy”, którą prowadzi druhna Magdalena Jeske również działająca w tamtych czasach w 8 SDH.

Na podstawie materiałów przygotowanych przez drużynowego Macieja Wojewody zastępowa Karolina Stefaniak

Poniżej galeria zdjęć z archiwum 8 SDH przedstawiająca historię drużyny oraz ze spotkania po latach autorstwa Kaspra Grzegorzewskiego: