Ksiądz Krzysztof Burwiel w życiu cywilnym i codziennym jest członkiem skockiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Bierze czynny udział w jego przedsięwzięciach, a członkowie Związku uważają Go za swego kapelana.

Ksiądz Krzysztof ukończył, jak wiemy, Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu i święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 1990 roku z rąk Arcybiskupa Jerzego Stroby. Tak więc, w tym roku wypadła 30 rocznica święceń kapłańskich, czyli Koralowy Jubileusz. Jednak z uwagi na wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa ograniczenia Mszę Dziękczynną i Spotkanie Koralowego Jubileuszu dla bliskich zorganizował dopiero po częściowej likwidacji ograniczeń przy zachowaniu wymaganych restrykcji, w dniu 26 lipca 2020 roku.

Ponieważ ksiądz Krzysztof Burwiel bardzo związany jest z Emeryckim Zespołem Śpiewaczym „Harfa” w dniu 25 sierpnia br. Zespół pod przewodnictwem Antoniego Wiśniewskiego uczcił Jego 30 – to lecie posługi kapłańskiej podczas spotkania w siedzibie Związku Emerytów, w której  odbywają się próby Chóru „Harfa”.

Spotkanie Jubileuszowe ograniczyło się do części oficjalnej i artystyczno- degustacyjnej z zastosowaniem restrykcji epidemiologicznych. Słowa, które przytoczę niech będą potwierdzeniem doniosłej chwili:
„Czcigodny Jubilacie, w dniu Twego Święta, dziękując za służbę Bogu i człowiekowi, za Sakramenty nam udzielone, za ręce, które błogosławią i za głoszone słowa prawdy
życzymy
niech Pan Jezus – Najwyższy Kapłan, napełnia Cię duchem swego kapłaństwa, zachowa w pobożności, uświęca i ciągle umacnia, błogosławi Twojej apostolskiej działalności i będzie źródłem radości i spełnienia
Z modlitewną pamięcią
Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa”

Nadmienić należy także, iż Emerycki zespół Śpiewaczy uczcił też 8 i 28 lipca br. rocznice urodzin chórzystek. Pani Irena Małecka obchodziła 90 – tą rocznicę urodzin, a Pani Krystyna Kramer 80 – tą.
Kochani Jubilaci:
Nigdy nie zbaczajcie ze swojej drogi,
którą wybraliście w wędrówce życia,
choćby Wam ciernie raniły nogi,
a cel wydawał się nie do zdobycia!
Szczęścia, uśmiechu, dużo radości,
spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,
samych przyjemnych w Waszym życiu zdarzeń
życzy „Harfa”    

Antoni Wiśniewski
Foto Stanisław Grzegorzewski