Grzegorz Misiak wystrzelał tytuł Króla Żniwnego AD 2020 i zastąpił  dotychczasowego skockiego Króla Franciszka Baranowskiego, który tytuł ten dzierżył od 10 sierpnia 2019.

Stało się to 15 sierpnia  w trakcie zorganizowanego przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie strzelania upamiętniającego Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz 100 rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, a o przebiegu tego wydarzenia za pośrednictwem piszącego te słowa relacjonuje nam Stanisław Grzegorzewski.

O godzinie 7.05, w tym pamiętnym, dniu bracia i siostry zebrali się przy krzyżu upamiętniającym zmarłych braci kurkowych wyznania ewangelickiego, by uczcić pamięć i słowa modlitwy skierować w intencji braci ewangelików, którzy spoczywają na obecnym cmentarzu parafialnym.

Następnie uczestnicy przemieścili się na ulicę Rościńską pod dom Króla Żniwnego AD 2019 Franciszka Baranowskiego, gdzie złożono życzenia „Jaśnie Panującemu”, wzniesiono toast i odśpiewano 100 Lat na cześć Króla i Jego Małżonki Ady  i przyjętym już zwyczajem uroczyście zawieszono pamiątkową Tablicę Królewską.

Po miłej gościnie uczestnicy wraz z gospodarzami – Królem Franciszkiem i Jego Małżonką udali się do kościoła Świętego Mikołaja Biskupa, gdzie uczestniczyli w odprawionej przez księży: wikariusza Tomasza Mruga i Krzysztofa Burwiela Mszy Świętej w intencji Ojczyzny oraz zmarłych i czynnych członków Bractwa.

Z kolei odbył się przemarsz ulicami Skoków- na czele z pocztami sztandarowymi oraz Królem Franciszkiem i członkami Jego rodziny, w tym z wnuczkami niosącymi ufundowaną przez Króla Tarczę Królewską – pod Tablicę Pamiątkową zlokalizowaną przy wejściu do skockiego cmentarza i upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich z Ziemi Skockiej. Tu, pod Tablicą, oddano honory brackie, odśpiewano Hymn Państwowy i hymn bracki, odmówiono modlitwę, a wnuczka Króla Anna i córka Paulina Kulczyńska w imieniu Króla i Małżonki złożyli wiązanki kwiatów.

Po uroczystości pod Tablicą zgromadzeni w szyku marszowym przeszli pod Restaurację „Pod Złotą Podkową”, gdzie odbył się Apel i wspólna fotografia, a Król Franciszek zaprosił wszystkich na pożegnalne Śniadanie Królewskie.  

Teraz, już w lokalu wzniesiono toast za zdrowie Króla i Jego Małżonki, a następnie wszyscy zasiedli do Śniadania Królewskiego zafundowanego przez Króla Franciszka. Wśród braci i sióstr nie zabrakło też gości, w tym gości honorowych: Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej Adama Gołembowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniewa Kujawy oraz reprezentanta Starostwa Wągrowieckiego – Wicestarosty Michała Piechockiego, którzy w trakcie uroczystości przekazali życzenia na ręce „bohatera uroczystości” – Króla Franciszka.

Prezes Bractwa Krzysztof Jachna przemawiając do uczestników przedstawił historię rodziny Baranowskich, w tym zasługi jego ojca Klemensa dla rozwoju i działalności skockiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na zakończenie spotkania przy „Królewskim Stole” Król Franciszek zaprosił wszystkich do udziału w tradycyjnym strzelaniu żniwnym na Strzelnicy Brackiej.

Zgodnie z tym zaproszeniem w godzinach popołudniowych odbyły się strzelania w różnych kategoriach, spośród których najważniejszą o tytuł Króla Żniwnego wygrał  wspomniany na wstępie brat Grzegorz Misiak. II miejsce zajął w nim i tytuł I Rycerza Żniwnego zdobył brat Andrzej Tatara, a III miejsce wraz z tytułem II Rycerza Żniwnego wywalczył brat  Krzysztof Przykucki.

Zwycięzcami w pozostałych kategoriach oraz zdobywcami miejsc medalowych zostali:

W Turnieju Bitwy Warszawskiej 1920: I – Grzegorz Misiak, II – Mikołaj Koteras, III – Jan Kamiński. Poddaną losowaniu Tarczę wylosował Wiesław Szymaś.

W Strzelaniu zapadkowym: I – Mikołaj Koteras, II – Grzegorz Misiak, III – Krzysztof Jachna.

W Strzelaniu punktowym: I – Jan Kamiński, II – Stanisław Gołembowski, III – Krzysztof Jachna.

W Strzelaniu do Tarczy Darczyńców: I – Krzysztof Migasiewicz, II – Jan Kamiński, III – Krzysztof Jachna. Tarczę wylosował Robert Sas.

W Strzelaniu do Kura : Zwyciężył Grzegorz Misiak. II miejsce zajął Przemysław Bagrowski, a III – Tomasz Heppel.

Eliminację o Puchar Królów 2020 wygrał Mikołaj Koteras. Na II miejscu uplasował się Krzysztof Migasiewicz, a na III Stanisław Gołembowski.

Święto Brackie 15 sierpnia zakończyło się Rautem Królewskim wydanym przez Króla Żniwnego AD 2020 Grzegorza Misiaka.  

tekst i zdjęcia: Stanisław Grzegorzewski