Na fali rywalizacji sportowej przez aplikację Endomondo urodził się pomysł otworzenia rywalizacji Skockich Pieszych Turystów Górskich, opartej na zbieraniu punktów na Górską Odznakę Turystyczną przyznawanej przez Polski Związek Turystyki Krajoznawczej (PTTK), oto jego regulamin:

Regulaminu Górskiego Turysty Pieszego Miasta i Gminy Skoki
Punkty:
1. Punkty zdobywa się poprzez odbycie pieszych wędrówek górskich w Polsce i pasmach przygranicznych zgodnie z regulaminem Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT) wg zasady 1 pkt za każdy kilometr oraz 1 pkt za każde 100 m podejścia.
link https://ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&act=showfull&id=1449249612 

2. Punkty zdobywa się od 1 I do 31 XII 2020
3. Potwierdzenie:
a. Przebieg trasy wpisuje się do książeczki GOT lub samodzielnie stworzonej kroniki (np. zeszyt).
b. W trakcie wycieczki należy zbierać w książeczce (na stronach na to przeznaczonych) potwierdzenia terenowe (z datami) z punktu początkowego, przejścia trasy oraz jej punktu końcowego, np. pieczątki zawierające nazwę miejscowości, schroniska PTTK i in. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzeń terenowych można je zastąpić wydrukami fotografii z datą lub wydrukami zawierającymi dokumentację kartograficzną i informacje dotyczące przebytych tras, a uzyskanymi dzięki zastosowaniu aplikacji na urządzenia mobilne.
c. Przebieg trasy może także potwierdzić uprawniony przodownik GOT  lub przewodnik turystyczny  Spis PTG, w skokach uprawnienia posiada Andrzej Surdyk. https://ktg.pttk.pl/wykaz_ptg.php

Ostatecznej weryfikacji w rywalizacji skockich turystów pieszych dokona przodownik GOT Andrzej Surdyk. Książeczki należy dostarczyć do 15 stycznia 2021 do Urzędu Miasta i Gminy Skoki, pokój nr 18

Najlepsza turystka i turysta otrzyma pamiątkową statuetkę.