W poniedziałek, 4 czerwca odbyła się promocja przewodnika turystycznego zatytułowanego  „Skoki i okolice na sześć sposobów. Przewodnik tematyczny dla turystów”.  Publikacja ta sfinansowana przez Samorząd Miasta i Gminy Skoki ukazała się staraniem Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej (MMSiZS). Autorem koncepcji i redaktorem merytorycznym jest prof. dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt a redaktorem technicznym Oleksiy Artyshuk.  

Autorami tekstów są członkowie TMMSiZS oraz osoby zaproszone do współpracy: Krzysztof Jachna, Krzysztof Kasprzak, Danuta Kęsik, Marcin Krzepkowski, Iwona Migasiewicz, Dorota i Adam Mrozińscy, Maria Piotr-Malinowska, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Elżbieta Skrzypczak, Tomasz M. Sobalak, Karolina Stefaniak.

Zdjęcia wykonali: Ewa Hermann, Stanisław Kaczmarek, Marcin Krzepkowski, Janusz Marciniak, Maciej Migasiewicz, Hubert Sobalak, Tomasz M. Sobalak, Karolina Stefaniak, Tomasz Szwajkowski, Zbigniew Tomczak, Ewa Turczyn, Jarosław Turczyn, Ilona Węglewska, Małgorzata Zaganiaczyk.

Czym jest i co zawiera ta publikacja?

Wydawnictwo to ma szczególny, nowatorski charakter. Jak zapowiada wstęp: „Zawiera (…) poda­ne w możliwie krótkiej formie informacje przydatne zwiedzającym o różnych zainteresowaniach – i dla nich ciekawe oraz inspirujące. (…) Nasz prze­wodnik dla samodzielnego odkrywcy to raczej zbiór propozycji tematycznych spacerów lub przejażdżek z wyselekcjonowanymi informacjami”. Jak już wskazuje sam tytuł publikacji zaproponowano sześć tras:

1. Tak żyli znani i nieznani – rezydencje, osiedla, kompleksy urbanistyczne

2. Pamiętamy – pamiętajmy – ślady biograficzne, domy zasłużonych ludzi i siedziby organizacji.

3. Nasze świątynie – nasi święci – zabytkowe kościoły Ziemi Skockiej

4. Inni, ale nasi – ślady obecności przedstawicieli innych wyznań i narodów

5. Komu i za co – pomniki, tablice i inne upamiętnienia oraz związane z nimi historie

6. Przyroda wolna i z pomysłu człowieka – najciekawsze miejsca dzikiej przyrody i parki

Na trasach tych uwzględniono ponad trzydzieści sylabusów turystycznych, czyli opracowań o poszczególnych miejscach. Opisy te mają zupełnie nowy kształt, zestawiają bowiem  „…informacje historyczne, cytaty literackie, porównania i odwołania do innych miejsc albo wydarzeń, ciekawostki, anegdoty i legendy”.  Sylabusy można odczytać całościowo lub wybiórczo. Dlatego też naprawdę konieczne jest przeczytanie (niedługiego) wprowadzenia, które podpowie zwiedzającemu jak korzystać z nowego typu przewodnika. 

Jak doszło do jej powstania?

O genezie przewodnika opowiedziała krótko podczas jego  promocji prezes TMMSiZS Iwona Migasiewicz. „Jednym z ważniejszych statutowych celów naszego Towarzystwa jest zredagowanie monografii Skoków. Jest to jednak zadanie długofalowe wymagające od nas zgromadzenia jeszcze wielu informacji, co uświadomił nam jeden z naszych członków, dr Tomasz Sobalak, który zaproponował, aby w roku jubileuszu miasta skupić się nad wydaniem przewodnika i po naszej aprobacie wkrótce przedstawił schemat zbierania do niego materiałów. Szczęśliwym zrządzeniem losu w moje ręce wpadła książka „30 sposobów na Poznań. Przewodnik tematyczny”.  Nieco później natrafiłam na podobną pozycję o Gnieźnie. Ich nowatorska, oryginalna  forma zachwyciła mnie bez reszty. Zwróciłam się więc do autora ich  koncepcji, wybitnego specjalisty w dziedzinie turystyki kulturowej i wielu innych pokrewnych dyscyplin, prof. Armina Mikosa v. Rohrscheidta z prośbą o opiekę redakcyjną nad naszym zespołem. Natomiast Burmistrza MiG Skoki Tadeusza Kłosa poprosiliśmy o wsparcie finansowe niezbędne do wydania tej publikacji. Odczuwamy bowiem brak tego typu opracowań. Dotychczas o walorach turystycznych naszego miasta traktują jedynie 2-3 broszury wydawane jeszcze w latach 70.- 80. z okazji rajdów organizowanych np. przez PTTK. Fragmenty poświęcone Skokom znajdują się też w opracowaniach omawiających Puszczę „Zielonka” czy szlak kościołów drewnianych. To wszystko mało. Nasze miasto o bogatej wielokulturowej historii i niepospolitej przyrodzie potrzebuje profesjonalnego wydawnictwa ukazującego jego atrakcje turystyczne.”


Spotkanie z autorami przewodnika

Podczas spotkania promującego przewodnik miało miejsce również wystąpienie prof. A.M.v. Rohrscheidta na temat „ Turystyka kulturowa, metodyka sylabusa i nasze „sposoby” czyli jak atrakcyjnie sprzedać swoje walory współczesnemu turyście.” Zgromadzeni w sali konferencyjnej uczestnicy spotkania, mimo panującej wysokiej temperatury, z wielkim zainteresowaniem i uwagą wysłuchali ilustrowanego slajdami bardzo interesującego, czterdziestominutowego wykładu. Ponadto profesor powiedział też o tym, że po zapoznaniu się z materiałami  przygotowanymi przez zespół, zaproponował opracowanie dodatkowych, wcześniej nieplanowanych sylabusów, poświęconych dwóm skockim organizacjom. Dostrzegł również konieczność popularyzowania wielokulturowości Skoków.

Burmistrz Tadeusz Kłos  serdecznie podziękował  twórcom przewodnika za jego opracowanie a prof. Rohrscheidtowi dodatkowo za udział w promocji i interesujące wystąpienie.

W dalszej części spotkania głos zabrały pp. Danuta Kęsik, Maria Piotr-Malinowska i Dorota Mrozińska, które podzieliły się swoimi refleksjami związanymi z pracą nad przewodnikiem. Mówiły o metodach zdobywania materiałów i informacji, o ciekawych i cennych rozmowach ze skoczanami, o tym, że niszczeją okoliczne dworki i pałace oraz założenia parkowe a także o tych miejscach, jak np. skocki kirkut, które po raz pierwszy zostały opisane.

Na zakończenie spotkania Iwona Migasiewicz zwróciła się do zebranych, mówiąc: „W imieniu zespołu, który opracował przewodnik i swoim własnym  pragnę wyrazi nadzieję, że książka, w którą włożyliśmy sporo pracy i emocji spełni Państwa oczekiwania i okaże się ciekawa, użyteczna i godna polecenia. Proszę o jej życzliwe przyjęcie.”

Następnie Iwona Migasiewicz podziękowała burmistrzowi i radnym za aprobatę pomysłu i wsparcie finansowe, a prof. Rohrscheidtowi za opiekę redakcyjną i merytoryczną.

Wszyscy licznie przybyli na promocję otrzymali bezpłatne egzemplarze przewodnika, które od razu z wielkim zainteresowaniem zaczęli przeglądać.

Przewodnik do wyczerpania zapasów dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki. Zachęcamy także do zapoznania się z wersją elektroniczną.

Pobierz Przewodnik

Karolina Stefaniak