Oskar Piotrowski  pod opieką Janusza Pisarka łowiąc 2,76 kg ryb wygrał zawody wędkarskie organizowane w dniu 2 czerwca 2018 r. w ramach organizowanego przez skockie Koło PZW  Pikniku Wędkarskiego na „Łowisku u LESZKA”. Zdobywcą II miejsca z 1,66 kg złowionych ryb został Mikołaj Winconek praktykujący sztukę wędkarską pod okiem Pawła Winconka, a na III pozycji, z 1,38 kg ryb  ulokował się Jakub Mroczyński wędkujący pod kierunkiem Wojciecha Mroczyńskiego. Wszyscy trzej zdobywcy medalowych miejsc uhonorowani zostali przez fundatorów :przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniewa Kujawę- pucharami pamiątkowymi oraz przez Burmistrza Tadeusza Kłosa- nagrodami rzeczowymi o charakterze sportowym.    

Tuż za podium znaleźli: się z 1,28 kg połowu w siatce Bartosz Dziabas po opieką Macieja Dziabasa oraz z 1,26 kg Krystian Dudek pod opieką, swego brata, wielokrotnego zwycięzcy zawodów wędkarskich Adriana Dudka i z 1,14 kg połowu Julia Konrad pod opieką dziadka, seniora skockich wędkarzy Mariana Konrada.

Łącznie w zawodach czynny udział wzięło 26 młodych wędkarzy. Wszystkim im też, obok wymienionych na wstępie zdobywców miejsc medalowych, uczestnictwo i wizytę na „ Łowisku u Leszka” przypominać będą nagrody oferowane przez organizatorów, które z bogato zastawionego stołu, każdy w kolejności zajętych miejsc mógł wybrać według własnego upodobania. Sobotnie godziny popołudniowe do rodzinnego pobytu na terenie „Łowiska u Leszka” wykorzystały całe skockie rodziny i w czasie gdy ich starsze rodzeństwo doskonaliło sztukę wędkarską, młodsze dzieci pod opieką dorosłych korzystały z różnych atrakcji rozmieszczonych w terenie przez właścicieli- Teresę i Leszka Jankowskich. Dzieci te w liczbie 22  także obdarowane zostały wybranymi przez siebie upominkami.                      

Organizator imprezy – Koło Wędkarskie nr 120 w Skokach, jak każdego roku zadbało nie tylko o bezpieczeństwo i atrakcje dla uczestników Pikniku. Zapewniono też pełną ich aprowizację, napoje i drobny poczęstunek w trakcie wędkowania, a na zakończenie poczęstunek dla wszystkich;  za sprawą wcielających się w rolę kucharzy Karola Neumanna i Jarosława Klewenhagena smaczną grochówkę z kuchni polowej , a dzięki czuwającym nad  grillem Jackowi Dudkowi i Jarosławowi Klewenhagenowi pyszną  kiełbaskę z grilla.

Otwarcia „Pikniku” dokonał Prezes Jacek Dudek, który powitał uczestników i wraz z pozostałymi członkami Zarządu Koła czuwał nad jego bezpieczeństwem i przebiegiem, a na zakończenie uroczystości zastąpił go Prezes Honorowy Alojzy Pacholski, który min podziękował uczestnikom za udział, a Burmistrzowi i  Przewodniczącemu Rady oraz prowadzącym działalność gospodarczą: sklep „U Oli”- pani Aleksandrze Kulawiak i  sklep wędkarski- panu Jarosławowi Fertschowi oraz usługi leśne Robertowi Orchowiczowi za ofiarowane fundusze i nagrody rzeczowe, które przyczyniły się do uatrakcyjnienia tej rodzinnej imprezy. W wystąpieniu Prezesa Pacholskiego znalazły się tez odrębne podziękowania: dla pana Henryka Elińskiego za ofiarowaną kiełbaskę na grilla, dla pani Heleny Kozak za zabezpieczenie opieki medycznej imprezy oraz dla państwa Teresy i Leszka Jankowskich za kolejne bezpłatne udostępnienie „Łowiska” na jej odbycie i dla wszystkich, niewymienionych z nazwiska, a zaangażowanych w organizacje „Pikniku” członków skockiego Koła.