jez._Roscinskie_1jez._Roscinskie_2Tradycyjnie już na początku sezonu brzegi jez. Rościńskiego od wielu lat sprzątają wędkarze z Koła PZW Nr 120 w Skokach. Tak też było w tym roku, około 20 chętnych zebrało się nad brzegiem jeziora w dniu 27 kwietnia. Łącznie zabrano ponad 25 worków śmieci i innych odpadów pozostawionych nad brzegiem jeziora. Wspólne sprzatanie zakończył traducyjny poczęstunek.

 

 

jez._Maciejak_1jez._Maciejak_2jez._Maciejak_21 kwietnia, czyli tydzień wcześniej do akcji sprzatania jezior włączyło się poraz drugi Gospodarstwo Rybacie w Skokach pod przewodnictwem pana Roberta Kowalewskiego. Wędkarze z okolic wyzbierali śmieci nad jez. Maciejak. Zebrano ponad 50 worków śmieci oraz inne wielkogabarytowe odpady. Po zakończeniu sprzątania wszyscy uczestnicy zasiedli do wspólnego ogniska gdzie największym powodzeniem cieszyła się kiełbasa przywieziona przez kolegę z PZW Oborniki.