Członkowie Kola nr 120 Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach podsumowali swą działalność za rok 2011 oraz uchwalili preliminarz budżetowy i plan pracy Koła na rok 2012.

A wszystko to, w trakcie zebrania sprawozdawczego odbytego w dniu 5 lutego tego roku, z udziałem gości: Burmistrza Tadeusza Kłosa, Członka Zarządu okręgu PZW w Poznaniu Kazimierza Mikołajczaka i Prezesa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Krzysztofa Jachny.

W części sprawozdawczej zebrani wysłuchali i przyjęli bez zastrzeżeń sprawozdania z działalności: Rzecznika Dyscyplinarnego – Piotra Babrakowskiego, Sądu Organizacyjnego – Romualda Dudka, Komisji Rewizyjnej – Jarosława Pacheli, Wiceprezesa ds. młodzieży – Wojciecha Kłosowskiego, Skarbnika – Zbigniewa Kujawy, Kapitana Sportowego – Romana Tadeusza i Prezesa Zarządu Alojzego Pacholskiego.

Zebranie stało się też miejscem uhonorowania wędkarzy, którzy uzyskali I miejsca w rankingach na najlepszych wędkarzy roku. I tak, Najlepszymi Wędkarzami Roku 2011 uznani zostali i pamiątkowe puchary otrzymali: w kategorii seniorów Andrzej Szymkowiak, a w kategorii juniorów Adrian Dudek.

W trakcie zebrania Prezes i członkowie Zarządu: Alojzy Pacholski, Zbigniew Kujawa i Jerzy Ślósarczyk poinformowali o wysokości składek członkowskich na rok 2012 oraz o wysokości opłat za zezwolenia na połów ryb na wodach PZW. Przekazali też informację uzyskane od nowego dzierżawcy skockich jezior o wysokości opłat za połów na jeziorach – wszystkie te opłaty w zasadzie pozostają bez zmian w stosunku do roku 2011.

Uczestniczący w zebraniu Burmistrz Tadeusz Kłos przedstawił ogólne założenia budżetu na rok 2012 ze szczególnym zwróceniem uwagi na zamierzania inwestycyjne na terenie miasta: rozbudowa Gimnazjum i budowa boiska „Orlik”. Zasygnalizował też zamierzoną rewitalizacje zielonego skweru na Placu Powstańców Wlkp. w Skokach i planowane w związku z tym konsultacje z mieszkańcami.

W trakcie dyskusji członkowie Koła poruszali sprawy związane z zagospodarowaniem wód oraz zabudową terenów nadbrzeżnych i z problemami związanymi z dostępnością do wód.

Członek Koła PZW w Skokach, a zarazem członek Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w Wągrowcu, Karolina Stefaniak przedstawiła zasady działania Stowarzyszenia, zachęciła do ubiegania się o środki finansowe w ramach ogłaszanych naborów. Podziękowała Zarządowi Koła za współpracę przy organizacji Wędkarskiego Pikniku z okazji Dnia Dziecka, Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza współfinansowanych przez Stowarzyszenie, a zwłaszcza za organizację Letniej Szkółki Wędkarskiej w której to udział wzięły dzieci z całego terenu działania Stowarzyszenia. Zapewniła Zarząd o chęci dalszej współpracy Stowarzyszenia związanej także z dofinansowaniem organizowanych przez Koło imprez.

Prezes Koła poinformował też o organizowanych w roku 2012 na terenie partnerskiej Gminy Bardowick w Niemczech zawodów wędkarskich dla wędkarzy z gmin Skoki, Bardowick i Drechterland (Holandia). Apelował też do członków Koła o udział w tym wyjeździe.

W przyjętym planie pracy Koła powtórzono działania z roku 2011, rozszerzając je równocześnie o nowe zadania, tj. zorganizowanie w czerwcu Nocy Świętojańskiej, tzw. Tradycyjnych Wianków.

W preliminarzu budżetowym obejmującym dochody i wydatki Koła zaplanowano środki na organizację przedsięwzięć wynikających z planu pracy.

Walne_w_Kole_Nr_120_PZW_w_Skokach_2   Walne_w_Kole_Nr_120_PZW_w_Skokach_3  Walne_w_Kole_Nr_120_PZW_w_Skokach_4

Walne_w_Kole_Nr_120_PZW_w_Skokach_5  Walne_w_Kole_Nr_120_PZW_w_Skokach_6  Walne_w_Kole_Nr_120_PZW_w_Skokach_7

Walne_w_Kole_Nr_120_PZW_w_Skokach_8  Walne_w_Kole_Nr_120_PZW_w_Skokach_9  Walne_w_Kole_Nr_120_PZW_w_Skokach_10

Walne_w_Kole_Nr_120_PZW_w_Skokach_11  Walne_w_Kole_Nr_120_PZW_w_Skokach_12  Walne_w_Kole_Nr_120_PZW_w_Skokach_13

Walne_w_Kole_Nr_120_PZW_w_Skokach_14  Walne_w_Kole_Nr_120_PZW_w_Skokach_15  Walne_w_Kole_Nr_120_PZW_w_Skokach_16

Walne_w_Kole_Nr_120_PZW_w_Skokach_16