8 sierpnia 2015 roku w Skokach było naprawdę gorąco, nie tylko za sprawą pogody, ale i emocji oraz wzruszeń. Był to dzień obchodów 90 – tej rocznicy istnienia Klubu Sportowego „Wełna” Skoki, które odbyły się na miejscowym stadionie.

Zaproszeni goście, Zarząd Klubu, mieszkańcy i kibice K.S „Wełny” podsumowali minione lata. Wręczono honorowe odznaki i wyróżnienia dla osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do działalności Klubu. Poświęcono nowy sztandar klubowy. Zarząd „Wełny” otrzymał także wiele upominków i gratulacji, były przemowy i życzenia.

Część oficjalną obchodów zakończono degustacją okolicznościowego tortu. A jak przystało na piłkarski klub, wisienką na torcie stały się sportowe emocje podczas meczu oldboy- ów „Wełny” i „Lecha” Poznań. Były też zabawy dla dzieci na dmuchanych konstrukcjach, było dużo jadła i picia. W końcówce uroczystości 90- lecia imprezę zakłóciła wielka nawałnica, która rozpętała się nad stadionem w trakcie biesiadnego występu miejscowych ”Kowoli”.

Tyle w telegraficznym skrócie, a mówiąc szerzej, to: Mistrzem ceremoniału uroczystości 90 – lecia Klubu był Paweł Biały, który rozpoczynając je powiedział:
„Szanowni Państwo!
Dzisiejsze święto jest doskonałą okazją do nadania Klubowi nowego sztandaru. Klub Sportowy posiada sztandar od początku jego założenia przez braci Mieczysława i Stanisława Pruchniewskich, czyli od roku 1925. Nadmienić należy, że podczas II wojny światowej sztandar został wywieziony przez Kazimierza Bemę do pobliskiej wsi Sława Wielkopolska i tam był przechowywany w stogu siana przez lata okupacji. W 1945 roku wrócił z ukrycia. Niestety w związku z tym, iż jego wizerunek zawierał treści religijne takie jak np. wizerunek Matki Boskiej , jego oficjalne pokazywanie było zabronione. Sztandar od Panów: Romana Dukata i Kazimierza Bemy przejął Marian Modlibowski, który zaopiekował się nim do 1984 roku. Przed śmiercią przekazał go na ręce Wojciecha Glinkiwicza i Antoniego Wiśniewskiego. Niewątpliwie jest on cenną pamiątką dla Klubu, ponieważ posiada nieocenioną wartość historyczną, patriotyczną i sentymentalną. Zajmie on ważne , honorowe miejsce wśród cennych eksponatów Klubu „Wełna” Skoki. W związku z tym nastąpi dzisiaj oficjalne nadanie Klubowi nowego sztandaru. W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom , dzięki którym dzisiaj Klub zyskał nowy sztandar”.

Z kolei Prezes Klubu „Wełna” Skoki Wisław Szczepaniak powitał wszystkich przybyłych na uroczystość, a wśród nich:
– Starostę Powiatu Wągrowieckiego Tomasza Kranca, którego zastąpiła delegacja w osobach: Michała Piechockiego, Iwony Tyll i Grzegorza Owczarzaka,
– Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa,
– Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniewa Kujawę,
– Prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej Mariusza Markowskiego,
– Prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Stefana Antkowiaka, którego reprezentował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Godfryd Kuryłło,
– Księdza wikariusza Bartosza Gallasa,
– Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Elżbietę Skrzypczak,
– Sekretarza Miasta i Gminy Skoki Blankę Gaździak,
– Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych Małgorzatę Szpendowską- Wylegalską,
– Dyrektora Gimnazjum w Skokach Wiesława Sierzchułę,
– Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skokach Wiesława Berendta,
– Radnych Powiatu Wągrowieckiego i Gminy Skoki,
– Przedstawicieli instytucji samorządowych Gminy Skoki,
– Sprzymierzeńców Klubu, sponsorów, darczyńców, wszystkich zaangażowanych w rozwój Klubu,
– Byłych prezesów oraz byłych i obecnych działaczy,
– Byłych i obecnych trenerów oraz kierowników drużyn,
– Byłych i obecnych zawodników,
– Rodziców sportowców,
– Mieszkańców i kibiców.

Po ceremonii powitalnej nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru, a do wprowadzenia go poproszono przedstawicieli: rodziców młodych piłkarzy, zawodników i ofiarodawców – Marcina Obsta, Arkadiusza Dereżyńskiego i Antoniego Wiśniewskiego, którzy przekazali sztandar na ręce członków Zarządu: Wiesława Szczepaniaka, Jarosława Modlibowskiego i Andrzeja Pilaczyńskiego, a ci wręczyli go członkom pocztu sztandarowego młodych piłkarzy: Łukaszowi Kaczmarkowi, Franciszkowi Dukszcie i Adrianowi Sommerfedowi. Po wprowadzeniu sztandaru nastąpiło ślubowanie, którego tekst odczytał V – ce Prezes Andrzej Pilaczyński:
„W imieniu wszystkich członków Klubu „Wełna” Skoki ślubujemy:
– Szanować i czcić i godnie nosić sztandar Klubu! – Ślubujemy!
– Respektować zasady obowiązujące w sporcie – Ślubujemy!
– Przestrzegać zasad szlachetnej zasady rywalizacji i zawsze postępować z duchem fair play –Ślubujemy!
– Wszystkie dążenia, umiejętności, talent i siłę woli poświęcić osiągnięciu
najlepszego wyniku sportowego – Ślubujemy!”

W dalszej części ceremoniału sztandar poświęcił, wygłaszając okolicznościowe słowa ksiądz wikariusz Bartosz Gallas. Ceremonię poświęcenia zakończono odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie Prezes Klubu Wiesław Szczepaniak wygłosił referat okolicznościowy, w którym w krótkich słowach przedstawił historię i osiągnięcia Klubu, skupiając się głównie na dokonaniach ostatnich lat i zamierzeniach na najbliższy okres, głównie w zakresie modernizacji obiektów sportowych, awansie do IV Ligi i współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży, dzięki której Klub liczy obecnie 120 czynnych zawodników. W wystąpieniu znalazły się też słowa uznania dla Samorządu Gminnego i dla sponsorów, bez pomocy których to wszystko nie było by możliwe oraz podziękowania dla piłkarzy, trenerów i działaczy za zaangażowanie ,poświęcenie i sportową postawę oraz dla kibiców i sympatyków za doping i tworzenie dobrej atmosfery w chwilach wielkiego sukcesu drużyny i wtedy, gdy jej wyniki nie zawsze były zgodne z oczekiwaniami.

Po tym przemówieniu nastąpiło wręczenie wyróżnień i odznaczeń za szczególne zaangażowanie w rozwój piłki nożnej w Skokach, za organizację i prowadzenie Klubu Sportowego „Wełna”.

Uhonorowani zostali:

Złotą Odznaką Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu:
– Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy;
– Zdzisław Ratajczak – najstarszy z żyjących piłkarzy „Wełny”, który grał w latach 1945 – 1964;
– Wiesław Szczepaniak – Prezes Klubu „Wełna”;
– Jarosław Modlibowski – Członek Zarządu Klubu.

Srebrną Odznaką Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu: Tomasz Jarzembowski, Andrzej Pilaczyński, Andrzej Szczepaniak i Bogdan Marciniak.

Srebrną Odznaką Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile: Hubert Jarzembowski, Longin Sapieja, Jacek Kłosowski, Szymon Dolatowski, Marcin Obst, Dariusz Matuszczak, Leszek Herkt, Urszula Kubicka, Katarzyna Trąbka i Magdalena Bartkowiak.

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uhonorował nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego za osiągnięcia na niwie sportowej następujące osoby: Wiesława Szczepaniaka, Bogdana Marciniaka i Urszulę Kubicką.

Nastąpił teraz moment przemówień zaproszonych gości, przy czym każdy z zabierających głos w końcowej części wystąpienia, wręczał na ręce Zarządu Klubu „jakąś” nagrodę – upominek. Głos zabierali wymienieni na wstępie i imiennie witani: Michał Piechocki, Tadeusz Kłos za największy sukces Klubu uznał jego współpracę z rodzicami najmłodszych, co pozwoliło na skupienie w nim tak wielu młodych piłkarzy i spowodowało, że Klub stał się organizacją masową, Zbigniew Kujawa, Mariusz Markowski, Godfryd Kuryłło, Elżbieta Skrzypczak, Wiesław Sierzchuła, Wiesław Berendt, Małgorzata Szpendowska- Wylegalska, Grzegorz Owczarzak, Iwona Tyll, a ponadto: Zbigniew Grabowski- Wójt Wapna, który przekazał zdjęcie wykonane 10 lipca 1932 roku i dokumentujące uczestników meczu drużyn „Wełny” Skoki i „Sokoła” Wapno, Eligiusz Komorowski – członek Zarządu Starostwa Pilskiego, delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach: Halina Wojciechowska, Krzysztof Jachna i Paweł Ślósarczyk, Jan Kaczorowski Prezes OSP w Skokach i Alojzy Pacholski Prezes PZW w Skokach. Odczytano też list z życzeniami od posła Jakuba Rotnickiego.

Część oficjalną uroczystości zakończyły okolicznościowe fotografie, po których nastąpił poczęstunek i degustacja wielkiego tortu ufundowanego przez mistrza cukierniczego Pawła Szymkowiaka.

Po krótkiej przerwie spowodowanej degustacją, doczekano się meczu piłki nożnej pomiędzy oldboyami „Lecha” Poznań , zaproszonymi na 90 – tą rocznicę Klubu, a oldboyami „Wełny” Skoki.

Punktualnie o godzinie 17oo sędzia główny meczu Arkadiusz Małecki dał sygnał gwizdkiem do rozpoczęcia historycznego spotkania „Wełny” z „Lechem”. Asystowali mu na liniach: Krzysztof Marczyk i Mariusz Kobus. Komentatorem, a raczej spikerem meczu był oldboy Antoni Wiśniewski. Mecz przebiegał w ekstremalnych warunkach pogodowych, a to za sprawą okropnego żaru lejącego się z nieba. Zawodnicy stawali jednak na wysokości zadania pokazując świetne fajerwerki piłkarskie i to zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. „Wełna” wystawiła drużynę w liczbie 22 byłych piłkarzy. „Lech” miał skład 14 osobowy. W meczu wzięła górę jednak rutyna gości, którzy zwyciężyli w stosunku 6:0. Bramki dla „Lecha” strzelili: Sławomir Najtkowski – 3, Waldemar Przysiuda – 2 i Krzysztof Piskuła – 1. Co ciekawe, mecz przebiegał w zgodnej atmosferze – nie było fauli. Młodzież mogła zaobserwować, że bez fauli można stworzyć piękne, ciekawe widowisko piłkarskie.

Wspomnieć należy, iż drużyna „Lecha” otrzymała z rąk V- ce Prezesa Andrzeja Pilaczyńskiego, piękny, okazały puchar okolicznościowy, a w rewanżu od gości do gospodarzy trafiły: koszulka Mistrza Polski z autografami oldboyów oraz piłka nożna z autografami zawodników ekstraklasy „Lecha” i duża ilość pamiątek o „Kolejorzu”.

Ukoronowaniem spotkania była wspólna fotografia drużyn oraz spotkanie towarzyskie po meczu. A oto składy zawodników spotkania: Drużyna „Lecha” Poznań: Norbert Tyrajski, Jacek Ruciński, Marek Rzepka, Waldemar Kryger, Marcin Drajer, Sławomir Najtkowski, Jarosław Araszkiewicz, Ryszard Rybak, Sławomir Twardygrosz-były trener „Wełny’, Krzysztof Piskuła, Mirosław Okoński, Waldemar Przysiuda, Roman Gałecki i Sławomir Mizgajski. Drużyna „Wełny” Skoki: Błażej Pawlak, Piotr Gebler, Przemysław Kiszka, Dariusz Matuszczak, Zbigniew Dawid, Bronisław Maryniocha, Rafał Larus, Artur Kiszka, Robert Orchowicz, Andrzej Szczepaniak, Tadeusz Piechocki, Przemysław Meller, Adam Jankowski, Krzysztof Siewruk, Bartłomiej Nowakowski, Lechosław Nawrot, Andrzej Gruszka, Andrzej Rajewski, Robert Skibiński, Grzegorz Dereżyński, Andrzej Burzyński i Piotr Radziński. Kierownikiem drużyny i koordynatorem był Andrzej Pilaczyński V – ce Prezes Klubu.

Oczekując na Biesiadę Sportową można było do woli degustować smakołyki na stoiskach oraz przygotowane przez Panie z Klubu „Wełna”. Dzieci były zajęte specjalnymi zabawami i konkursami, którymi kierowali Michał Szymaś i Radosław Modlibowski. Starsi mogli też sprawdzić celność oka oraz szczęścia w zorganizowanych przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie konkursach strzeleckich. Na ich zakończenie okazało się, że w konkursie dla członków Klubu zwyciężył i tarczę jubileuszową zdobył Dariusz Matuszczak. Drugie miejsce w tym strzelaniu wywalczył Jacek Kłosowski, a trzecie miejsce jego syn Łukasz Kłosowski – oni też zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami. Natomiast w strzelaniu otwartym tryumfował i tarczę jubileuszową unosił Paweł Ślósarczyk, a najlepszym trafieniem obu konkursów wykazała się i pamiątkowy puchar zyskała Halina Wojciechowska.

Wszyscy spoglądali jednak w niebo, bo dało się widzieć i słyszeć dalekie błyski i grzmoty. Z niepokojem myślano o zabawie i biesiadzie, która rozpoczęła się o 19,30. „Kowole” rozpoczęli ją od Hymnu Klubu Sportowego „Wełny” Skoki „Ukochany Klubie nasz”, który skomponował Antoni Wiśniewski. Konferansjerzy: Krystyna Modlibowska i Paweł Biały pokierowali rozdaniem „śpiewników biesiadnych” i okolicznościowych czapeczek z logo „Wełny” Skoki. „Kowole” w składzie: Mieczysław Jarzembowski, Piotr Wiśniewski, Waldemar Błażyński i Janusz Błażyński – Antoni Wiśniewski odpoczywał ze względów techniczno – wokalnych, razem ze społecznością zebraną na stadionie zaśpiewali piosenki; „Pij braciszku, pij”, „Przepijemy naszej babci”, „Wszystkie rybki”, „Czerwone jagody”, „Kapitańskie tango”, „Głęboka studzienka”, „Pije Kuba” oraz „Marsz Polonia” , którą nota bene winno śpiewać się na stojąco, ale o tym potem, bo błysk, huk, nawałnica i straszny wiatr, przyczyniły się min. do przerwania imprezy wg zaprojektowanego harmonogramu. Ratowano co się dało, ale bez skutku. Zniszczenia ogromne! Szkoda, że taki finał. Mam nadzieję, że nastąpi powtórka z rozrywki w innym terminie. Życzymy Klubowi dociągnięcia do „setki”, tak jak mówią słowa czwartej zwrotki hymnu. „Wełny”:

„Cieszmy się więc bracia,
Wiwat Klub, niech żyje nam.
Dociągnąć do „setki”
Nakazują dzisiaj Wam”.

Edmund Lubawy

P.s. Nie należy zapominać o ludziach, którzy trzymali pieczę nad tym byśmy mogli należycie wszystko słyszeć, aby było estetycznie, bezpiecznie i zdrowo. Mam tu na myśli: akustyka imprezy Bartosza Wiśniewskiego, który już niejedną imprezę obsługiwał w Skokach – i nie tylko oraz Jacka Kłosowskiego z żoną Dorotą i rodziną – dbających o porządek. Pamiętamy o oddziale ochroniarzy Artura Bondara z Wągrowca, którzy trzymali pieczę nad bezpieczeństwem i ochroną mienia. Dziękujemy za profesjonalną opiekę Zespołowi Ratownictwa Medycznego z Wągrowca. W imieniu organizatorów i uczestników uroczystości szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów, bez pomocy których jej przeprowadzenie /przynajmniej w takiej formie i stylu/ było by niemożliwe, w tym do: Samorządu Miasta i Gminy Skoki, Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „LEMAR” Potrzanowo, Wielkopolskich Kopalni „KRUSZGEO” Poznań, „ODNOWA” Modlibowscy Skoki, „BEMA SPORT” Skoki, P.P.H.A. „VA – BANK” Skoki, Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „COLOREX” Bolechowo, Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów „RAF – CAR” Skoki, P.U.P.H. Domy z Drewna Adam Deminiak, Zakładowi Remontowo- Budowlanemu Michał Rosik Skoki oraz Zakładowi „MIRBUD” Andrzej Giersig Skoki i P.P.H.U. „STANPOL” Sława Wlkp.

Dziękujemy też wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uczczenia 90. rocznicy powstania naszego Klubu.

Galeria zdjęć z obchodów Jubileuszu:

[Not a valid template]