W piątek 8 lipca odbyła się druga część Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KS WEŁNA w Skokach, podczas którego wyłoniono nowy zarząd i komisję rewizyjną stowarzyszenia.

Pierwsza część zebrania odbyła się 1 lipca. Przyjęto wówczas uchwałę o zakończeniu kadencji całego zarządu, któremu przewodniczył Wiesław Szczepaniak. Uchwala taka wynikała z faktu zakończenia kadencji władz statutowych. Podczas ubiegłotygodniowego zebrania została zgłoszona kandydatura nowego prezesa, ale Bartek Nowakowski nie potwierdził podczas drugiej części swojej gotowości do pełnienia tej funkcji.

nowy zarz

W głosowaniu jawnym funkcję prezesa powierzono większością głosów Marcinowi Bejmie, który był jedynym kandydatem. Nowy zarząd pracować będzie w 5. osobowym składzie, a funkcję wiceprezesa powierzono Rafałowi Kędziorze. Pozostali członkowie zarządu to: Arkadiusz Janowiak, Bartosz Rosin i Krystian Korbal.

KS Wełna Skoki jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.

burmistrz przemawia

W posiedzeniu walnego zebrania udział wzięli: Tadeusz Kłos, burmistrz miasta i gminy oraz Zbigniew Kujawa, przewodniczący rady miejskiej.