Drodzy mieszkańcy Quady i Crossy to dość popularne środki transportu wśród osób, które lubią poruszać się po terenach rolnych i leśnych. Niestety często taka jazda odbywa się na granicy ryzyka, jest pozbawiona rozsądku i uciążliwa dla mieszkańców pobliskich domostw.

Policjanci z Komisariatu w Skokach apelują o rozsądek i rozwagę!

Mieszkańcy gminy Skoki niejednokrotnie są świadkami przemieszczania się na crossach lub quadach po terenach rolnych i leśnych, osób w rożnym wieku. Często są to osoby nieletnie, które na widok strażników leśnych lub policjantów panikują i rzucają się do ucieczki, bez zachowania jakikolwiek środków ostrożności. Bywa, że pojazdy te nie są nawet zarejestrowane, nie są wyposażone w tablice rejestracyjne i nie przechodzą obowiązków przeglądu.

W połączeniu z brawurą, lekkomyślnością, nadmierną prędkością i brakiem doświadczenia mogą stać się bardzo niebezpieczne. Łatwo w takim przypadku stać się ofiarą wypadku na tego tupu sprzęcie transportowym.

Od kilku lat mieszkańcy całego kraju mają możliwość zgłaszania tego tupu rajdów po lesie za pośrednictwem:

Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa!

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

To internetowe narzędzie pozwala na spokojnie opisanie miejsc i czasu, w jakim najczęściej widywane są quady i crossy. Można też dodać do zgłoszenia zdjęcie takiego rajdowca. Dzięki temu odpowiednie służby mają szanse zareagować we właściwy sposób.

Niejednokrotnie jazda głośnymi quadami i crossami jest bardzo uciążliwa dla zwierząt  leśnych, gospodarstw, domowych lokalnej społeczności, a przede wszystkim niebezpieczna dla samych domowników tych środków transportu.

Policjanci przypominają! Las i podobne tereny rekreacyjne nie są miejscem dla osób, które niszczą środowisko naturalne, płoszą dzikie zwierzęta i lekceważą obowiązujące przepisy!

Poprawa świadomości społeczności lokalnej dotyczącej konsekwencji prawnych wynikających z  nie przestrzegania przepisu z art. 29 ustawy o lasach oraz art. 161 Kw wjazd do lasu lub na teren bez zgody właściciela podlega karze grzywny do 500zł.