Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu i Starostwo Wągrowieckie organizują XII Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa, który polega na honorowym oddawaniu bezcennego leku, jakim jest krew. Konkurs trwa od września 2015 do czerwca 2016 i skierowany jest do: zakładów pracy, służb mundurowych, sołectw, placówek oświatowych i stowarzyszeń na terenie powiatu.

Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Czerwonego Krzyża, podczas których najbardziej zaangażowane instytucje zostaną wyróżnione i nagrodzone. Wszyscy uczestnicy konkursu mają zapewnione bezpłatne badanie lekarskie, oznaczenie grupy krwi, usprawiedliwienie za dzień oddania krwi, produkty regenerujące i wzmacniające organizm, legitymacje honorowego dawcy krwi. Zamiejscowi dawcy otrzymają zwrot kosztów podróży. Obowiązkiem uczestników konkursu jest każdorazowo poinformowanie personelu medycznego, z której instytucji jest dany dawca.

Przedstawiciele PCK w Wągrowcu chętnie przeprowadzą bezpłatne pogadanki wraz z prezentacją na temat honorowego dawstwa krwi i szpiku, zgłoszenia pod numerami tel. 667059964 lub 672681555.

Honorowym dawcą krwi może zostać osoba, która jest zdrowa, od 18 – 65 roku życia, wadze powyżej 50 kg, musi posiadać dowód tożsamości. Po oddaniu 6 litrów (5 – kobiety) każdy dawca otrzymuje tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi nadany przez PCK, który upoważnia do pewnych przywilejów, jak np.: bezpłatnych przejazdów komunikacją na terenie miasta i gminy Wągrowiec, ulgi przy zakupie biletu do Aquaparku i kina w MDK, bezpłatne wejścia na mecze piłki ręcznej i nożnej „Nielby”, poza kolejnością do lekarza i apteki oraz bezpłatne leki według wykazu Ministra Zdrowia.

Istnieje również możliwość zapisania się do rejestru, jako potencjalny dawca przeszczepu (szpiku). Zasłużeni Dawcy Przeszczepu (szpiku) również mogą korzystać z powyższych przywilejów.

Punkt Krwiodawstwa mieści się na 4 piętrze budynku szpitala w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 74, czynny jest w: poniedziałek, wtorek i czwartek, rejestracja w godzinach rannych.

Jan Maćkowiak
prezes PCK w Wągrowcu