ZOBACZ_FILMW Skokach 7 września została podpisana ostatnia umowa z wykonawcą robót budowlano-montażowych w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Zgodnie z jej zapisami, szczecińska firma „CESTAR” Andrzej Cebula, Jery Starski spółka jawna położy na terenie gminy Skoki około 40 kilometrów rur kanalizacyjnych i wykona 16 przepompowni.

Uroczystość odbyła się w Sali Biblioteki Publicznej w Skokach. Wcześniej podpisane zostały umowy z wykonawcami prac na terenie gmin: Czerwonak (dwa zadania), Swarzędz (dwa zadania), Murowana Goślina (jedno zadanie) i Pobiedziska (jedno zadanie).

Kontraktem na terenie gminy Skoki objęte będą miejscowości: Sławica, Sława, Szczodrochowo, Rejowiec, Karolewo, Skoki. Firma „CESTAR” będzie miała 29 miesięcy (od daty rozpoczęcia robót) na realizację zadania. Wartość kontraktu wynosi  29 300 665,12 zł (brutto).

Spółka „CESTAR” wykonuje już jedno zadanie w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Wspólnie, w konsorcjum z przedsiębiorstwem MOSTOSTAL Warszawa S.A., realizuje budowę na terenie gminy Murowana Goślina (zadanie 6).

Osobą najbardziej zadowoloną z podpisania umowy był burmistrz gminy Skoki Tadeusz Kłos: – Bardzo długo czekaliśmy na ten moment. Po wykonaniu prac i uruchomieniu systemu mieszkańcom gminy Skoki będzie się żyło wygodniej, będą funkcjonowali w czystszym, przyjaźniejszym środowisku.

Przewodniczący Zarządu Związku Tomasz Łęcki przypomniał najważniejsze momenty z historii przedsięwzięcia oraz podkreślił bardzo dobrą współpracę pięciu gmin w ramach realizacji przedsięwzięcia.

Drugą stroną podpisującą umowę była firma „CESTAR”. W imieniu właścicieli-wspólników: Andrzeja Cebuli i Jerzego Starskiego Głos zabrał Dyrektor Cebula, który po zaprezentowaniu dokonań firmy, zapewniał, że „CESTAR” będzie starał się wykonać wszystkie prace w terminie, a prowadząc roboty będzie robić wszystko, aby jak najmniej utrudniać funkcjonowanie mieszkańcom.

Przedsięwzięcie „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” od początku funkcjonowania otrzymuje bardzo mocne wsparcie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W uroczystym podpisaniu umowy brała udział Krystyna Poślednia, Prezes Zarządu Funduszu. Pani prezes zapewniła o wsparciu Funduszu dla działań proekologicznych, przypomniała o podpisaniu umowy pożyczki pomiędzy Związkiem Międzygminnym a Funduszem, które miało miejsce w połowie sierpnia, gratulowała Związkowi sukcesu, jakim jest doprowadzenie projektu do obecnego stanu, a współdziałanie gmin w ramach Związku podała jako wzór do naśladowania dla innych gmin. – Przyglądając się funkcjonowaniu przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” można śmiało powiedzieć, że warto mieć wielkie marzenia i dążyć do ich osiągnięcia – mówiła Prezes Krystyna Poślednia.