W dniu 27 marca br. o godz. 13:00 w sali Biblioteki Publicznej w Skokach odbyły się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, której Gmina Skoki jest członkiem.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań realizuje projekt: „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane”. Stowarzyszenie Metropolia Poznań reprezentowali Pan Maciej Musiał – dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Pan prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu. Pan Maciej Musiał omówił główne cele projektu, który obejmuje zarówno obszar Powiatu Poznańskiego, miasta Poznań oraz gmin: Skoki, Szamotuły, Oborniki i Śrem. Projekt ten jest częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Zasadniczym celem projektu jest opracowanie spójnej koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań oraz opracowanie zasad wdrażania ustaleń koncepcji do dokumentów planistycznych. W ramach projektu tworzona jest również baza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Metropolii Poznań.

Po krótkim wstępie prof. Tomasz Kaczmarek omówił najważniejsze zagadnienia koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań dotyczące gminy Skoki. Przeanalizowano zarówno problematykę dotyczącą ludności, sieci osadniczej, środowiska przyrodniczego, funkcji turystycznej, krajobrazu kulturowego, kierunków rozwoju transportu (sieci drogowej, kolejowej, infrastruktury rowerowej). W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób.

Monika Wysocka