ZOBACZ_FILMW sobotę, 22 sierpnia 2009r. Jabłkowo stało się centrum życia społeczno – kulturalnego Gminy Skoki. Bo to właśnie tutaj, w Jabłkowie odbywało się tegoroczne Gminne Święto Plonów.

Do uroczystości tej, od dłuższego czasu przygotowywali się mieszkańcy wsi. Porządkowano nieruchomości i ich otoczenie, a młodzież własnoręcznie odmalowała przystanek autobusowy oraz figurę Matki Boskiej i uporządkowała teren wokół nich. Równocześnie, podobnie jak w innych Sołectwach wykonywano wieniec dożynkowy i przygotowywano się do udziału w Dożynkowym Turnieju Sołectw.

Uroczystości w dniu 22.08 rozpoczął barwny korowód dożynkowy, który z miejsca zbiórki przed miejscowym kościołem przemieścił się na teren parku udostępnionego przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach. Korowód prowadzony przez Mirosława Hamerę, otwierała Kapela Ludowa „Wielkopolanie” wchodząca w skład działającego przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”, za którą podążały poczty sztandarowe, delegacja młodzieży z darami ołtarza symbolizującymi tegoroczne zbiory, 18 delegacji wieńcowych z poszczególnych Sołectw, Starostowie Dożynek z bochnem chleba z tegorocznych zbiorów oraz: przedstawiciele władz samorządowych Gminy, przedstawiciele władz powiatowych i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, stowarzyszeń rolniczych, a także duchowieństwo i mieszkańcy Gminy.

Po przemieszczeniu się korowodu dożynkowego i prezentacji wieńców przez delegacje Sołectw oraz złożeniu ich u stóp ołtarza, rozpoczęła się koncelebrowana przez księży: Marka Stajkowskiego – proboszcza parafii Raczkowo i Jabłkowo oraz Henryka Badurę – proboszcza parafii Rejowiec „msza święta dziękczynna za tegoroczne płody ziemi i pracy rąk ludzkich”.

Uroczystości mszalne, w trakcie których młodzież złożyła dary ołtarza, a ksiądz Stajkowski poświęcił chleb i wieńce dożynkowe, uświetniał muzyką i śpiewem duet Moniki i Tomasza Serwatków z Mieściska, którzy również zabawiali publiczność w trakcie turnieju wsi. W trakcie wygłoszonego kazania, ksiądz Stajkowski apelował o poszanowanie dla pracy rolnika oraz dla pracy każdego człowieka i o szacunek dla ludzi pracy.

Po mszy świętej, w imieniu gospodarzy wsi, zebranych gości powitał na ludowo trubadur z Jabłkowa Władysław Szelka, a następnie odwiecznym zwyczajem, Starostowie Dożynek – Małgorzata Napierała i Piotr Stajkowski – symboliczny bochen chleba przekazali wraz z życzeniami na ręce Burmistrza, a Ten życząc by go im nigdy nie zabrakło, podzielił się nim z uczestnikami uroczystości.

Zabierając głos uczestniczący w uroczystości przedstawiciele władz samorządowych i państwowych oraz organizacji rolniczych, podziękowali rolnikom za trudną, codzienną pracę dla wyżywienia narodu oraz życzyli dalszych zadowalających plonów i pomyślności dla nich samych i dla ich rodzin.
Dożynki, to również czas uznania i wyróżnień dla przodujących rolników i mieszkańców wsi. Przyznane przez Burmistrza Nagrody „Złotego Kłosa” otrzymali:
– Barbara Janiak – Kaczyńska i Dariusz Kaczyński z Łosińca
– Teresa i Eugeniusz Nawroccy z Kuszewa
– Magdalena i Piotr Pińkowscy z Kuszewa:
za wzorowe prowadzenie gospodarstwa rolnego i wyróżniające się osiągnięcia w produkcji rolnej.

– Tomasz Jeżewski – Sołtys wsi Stawiany: za ogromny wkład pracy w modernizację obiektu świetlicy wiejskiej i ożywienie życia kulturalnego wsi.

Tym akcentem oficjalne uroczystości dobiegły końca i nadszedł czas na zabawę. Na scenie zaprezentował się Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie”, wraz ze swą Kapelą, który muzyką, śpiewem oraz barwnymi strojami i tańcami, zachwycał uczestników uroczystości.

ZOBACZ_FILMZ kolei nadszedł czas na Dożynkowy Turniej Sołecki, w którym w 6-ciu konkurencjach zmierzyły swe siły, umiejętności i szczęście reprezentacje 12 wsi. Na konkurencje te składały się: dojenie sztucznej krowy, wahadłowy bieg przez baloty, „strzał w dziesiątkę”, tj. strzelanie z wiatrówki, spór o miedzę, „potrójne spodnie” – czyli wiejskie trojaczki oraz „szybciej i wyżej”, czyli przemieszczanie balota i budowa na czas piramidy. Wszystkie konkurencje wywołały wiele emocji, nie tylko wśród zawodników i dopingującej ich publiczności, ale i wśród komisji konkursowej w składzie: Wiesława Surdyk- Fertsch, Michał Rosik i Mirosław Hamera i głównego sędziego zawodów Krzysztofa Mańki, która pomijając indywidualne sympatie ogłosiła, że I miejsce zdobyła i zwycięzcą Turnieju została reprezentacja Potrzanowa, II miejsce zajęło Jabłkowo, a III miejsce zdobyło Roszkowo .Przebieg Turnieju i zwycięzców poszczególnych konkurencji omówimy w artykule pt. „Potrzanowo – zwycięzcą Dożynkowego Turnieju Sołectw”).

Komisja konkursowa oceniała też wieńce dożynkowe, a po ogłoszeniu jej prac okazało się, że za najlepszy uznano wieniec sołectwa Lechlin, który 23 sierpnia reprezentował Gminę Skoki na Powiatowym Świecie Plonów w Damasławku, II miejsce przyznano wieńcowi reprezentowanemu przez Sołectwo Potrzanowo, a III miejsce wieńcowi ze wsi Budziszewice.

Zmagania Sołectw przeplatały prezentacje taneczne Zespołu „Walentynki” z Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach oraz występ niesamowitego Ślązaka, znanego z roli Alojza w filmie „Święta wojna” i z prezentowanej w telewizji TVN „Nauki jazdy” -Grzegorza Stasiaka, w którego wykonaniu zabrzmiał humor śląski. Artysta ten, niewątpliwie wzbudził najwięcej emocji i aplauzu ze strony zgromadzonej publiczności.

Niezależnie od Turnieju, odbywał się w trzech kategoriach, konkurs na najdłuższy warkocz. Konkurs ten, w kategorii wiekowej do lat 7, wygrała Weronika Koperska z Rejowca, która w wieku 6 lat może pochwalić się warkoczem o długości 47cm. W kategorii wiekowej od lat 8 do 15, najdłuższy – 50-cio centymetrowy warkocz prezentowała 9-letnia Ilona Nowicka ze Stawian. W kategorii powyżej 15 roku życia, najdłuższy 45-cio centymetrowy warkocz wyhodowała Małgorzata Lichota z Budziszewic. Zwyciężczynie w poszczególnych kategoriach otrzymały ufundowane przez panią Monikę Gruszkę talony do salonu fryzjerskiego.

Tym sposobem w Jabłkowie nadeszły godziny wieczorne, a wraz z nimi o godzinie 20.30, na scenie pojawiły się „Wędrowne Gitary” – Zespół prezentujący znane przeboje swych poprzedników – „Czerwonych Gitar”. Nie zabrakło też atrakcji dla miłośników większych wrażeń, a to za sprawą grupy „Beltain” z Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach, prezentującej pokazy żywego ognia.

Sobotni wieczór, 22 sierpnia zakończyła Zabawa Taneczna, na której w takt muzyki zespołu „Matador” uczestnicy dożynek bawili się do godziny 2-giej w nocy.
Ale wcześniej, równolegle z w/w imprezami głównymi, uczestnicy uroczystości mogli podziwiać prezentacje końskiego kadryla ze „Stajni Pod Lasem”, Uczestniczyć w bezpłatnej, profesjonalnej ścieżce wspinaczkowej, zwiedzać wioskę celtycką i prezentowane przez nauczycieli Fundacji ginące zawody, a dzieci miały do swej dyspozycji urządzenia pneumatyczne i przejażdżki konne.

Organizatorzy Dożynek: Burmistrz Miasta i Gminy i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach, zadbali też o wyżywienie i wszyscy uczestnicy uroczystości mogli skorzystać z wiejskich, ekologicznych przysmaków.

W uroczystościach Dożynkowych, oprócz Gospodarzy Gminy, a więc Burmistrza Tadeusza Kłosa oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy i jego z-cy Wiesławy Surdyk – Fertsch oraz radnych Rady Miejskiej, udział wzięli: przewodniczący Rady Powiatu Wagrowieckiego Krzysztof Migasiewicz i członek Zarządu Powiatu Wiesław Ewertowski, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wągrowcu- Dorota Ewertowska i prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych- Ryszard Napierała. Uroczystości prowadzili: Dyrektor Biblioteki Elżbieta Skrzypczak oraz szef anteny Radia ESKA, oddział w Inowrocławiu, dziennikarz Piotr Woltmann.

E. Lubawy

W imieniu organizatorów Gminnego Święta Plonów- Jabłkowo 2009,

dziękujemy Starostom Dożynkowym: Pani Małgorzacie Napierale i Panu Piotrowi Stajkowskiemu.
Podziękowania składamy Prezesowi Fundacji Pomocy Dzieciom Wiejskim w Bliżycach Panu Janowi Sztylka oraz nauczycielom i personelowi Fundacji zaangażowanym w organizację dożynek.
Dziękujemy delegacjom wieńcowym sołectw z Potrzanowa, Łosińca, Roszkowa, Glinna, Kuszewa, Brzeźna, Pomarzanek, Roszkówka, Lechlina, Bliżyc, Szczodrochowo, Kakulina, Budziszewic, Rejowca, Raczkowa, Rościnna i Jabłkowa.
Dziękujemy pocztom sztandarowym: Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, niesiony przez harcerzy ze Skoków, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kakulinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach, Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło Nr 120 w Skokach, Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, Cechu Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie i w Skokach. Dziękujemy Kapłanom: Księdzu Proboszczowi parafii Raczkowo i Jabłkowo Markowi Stajkowskiemu, Księdzu Proboszczowi parafii Rejowiec Henrykowi Badura.
Dziękujemy ekipom III Dożynkowego Turnieju Sołectw z Bliżyc, Budziszewic, Glinna, Jabłkowa, Kakulina, Kuszewa, Lechlina, Łosińca, Potrzanowa, Rejowca, Roszkowa i Szczodrochowa.
Dziękujemy Mieszkańcom Sołectwa Jabłkowo, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tegorocznego Święta Plonów, szczególnie Młodzieży z Jabłkowa za nowy dożynkowy wizerunek wsi.
Dziękujemy Młodzieży z Teatru Tancerzy Ognia BELTAINE w Jabłkowie.
Dziękujemy członkom Komisji Sędziowskiej: Wiesławie Surdyk-Fertsch, Mirosławowi Hamerze i Michałowi Rosikowi oraz Sędziemu Głównemu Turnieju Krzysztofowi Mańce.
Dziękujemy Komendantowi Komisariatu Policji w Skokach Panu podinsp. Jackowi Matysiakowi oraz policjantom Komisariatu.
Dziękujemy Zespołowi Folklorystycznemu „Wielkopolanie”, działającemu przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Dziękujemy Spółce z o.o „Naftor” – Ochrona Mienia P-poż w Rejowcu, Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Skokach, Gospodarstwu Agroturystycznemu „Stajni pod lasem” w Łosińcu, Panom Franciszkowi i Marianowi Dominiakom ze Skoków, Pani Monice Gruszce ze Skoków
Dziękujemy reprezentacjom powiatowych władz samorządowych oraz
przedstawicielom organizacji i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa i
wszystkim uczestnikom, którzy swym udziałem dowiedli szacunku i uznania
dla codziennej, ciężkiej pracy naszych rolników.


Dyrektor Biblioteki w Skokach
Elżbieta Skrzypczak

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos

[iframe width=”640″ height=”360″ src=”https://www.youtube.com/embed/8nRf9uf_rAc?feature=player_detailpage” frameborder=”0″ allowfullscreen]