Wiadomo kto będzie remontował drogi gminne w 2024 roku

98

Zakup kruszywa łamanego z surowców naturalnych 450 ton wraz z dostawą na plac składowy przy ulicy Dworcowej w Skokach.

Na ogłoszony przetarg zostało złożonych 9 ofert. Najtańszą złożyła spółka jawna MM – TRANS Mariusz Grygier, Marcin Grygier z Poznania, wyceniając 1 tonę na 88 zł netto.

Dla porównania najdroższy zaproponował 139 zł netto za tonę. Zadanie to jest już w trakcie realizacji. Po wykorzystaniu tej partii kruszywa, planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania na zakup.

Transport kruszywa z placu składowego przy ul. Dworcowej w Skokach na wskazany do remontu odcinek drogi gminnej.

Przedmiotem wyceny było skalkulowanie transportu samochodem ciężarowym kruszywa oraz pracy koparko – ładowarki przy jego załadunku i rozgarnięciu w terenie. Na ogłoszony przetarg wpłynęło 6 ofert. Najtańszą z nich złożyła firma KRZYŚ – KOP ze Skoków – 61.000 zł brutto. Najdroższa opiewała na 89.175 zł. Prace te są już częściowo wykonywane.

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych.

Zadanie to wykonywać będzie Firma Usługowo Handlowa „ANNA” z Gniezna. Wyceniła on wykonanie remontu 1 m kwadratowego asfaltu na kwotę 107,50 zł netto.

Pozostałe dwie oferty to: 232,00 i 285,00 zł netto za m2. Rozpoczęcie prac nastąpi po uruchomieniu produkcji masy asfaltowej, którą będą klejone ubytki w nawierzchni drogi.

Obecnie doraźne ubytki w nawierzchni drogi, klejone są masą asfaltową na zimno przez pracowników gospodarczych Urzędu.

Równanie i wałowania dróg o nawierzchni gruntowej.

8 lutego otwarto 3 oferty. Najtańszą złożyło Przedsiębiorstwo Transportowo – Drogowe Krzysztof Włodarczyk z Wągrowca – 63.203,55 zł. Dla porównania najdroższa opiewał na kwotę 158.141,10 zł.

W ramach zadania firma z Wągrowca będzie miała za zadanie równać i wałować 85 km dróg gminnych w okresie wiosennym i 30 km w okresie letnio – jesiennym.

Na chwilę obecną prace te jednak nie mogą się rozpocząć z uwagi na zbyt dużą ilość wody w gruncie, mówiąc jaśniej nie może być kałuż na drodze. Podjęcie pracy równania i wałowania w obecnej aurze pogodowej byłoby nieskuteczne i nie dałoby żadnego efektu. Prosimy uzbroić się w cierpliwość.

—————————————————————-

Ogłoszenia o w/w postępowaniach przetargowych można śledzić w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skoki w zakładce Przetargi i Zamówienia – Zamówienia poniżej 130.000 zł.

Urząd Miasta i Gminy informuje, że prace te, realizowane będą wyłącznie na drogach gminnych, których jest zarządcą. Będą one wykonywane sukcesywnie w miarę zaistniałych potrzeb i możliwości finansowych.

Utrzymaniem i finansowaniem remontu dróg powiatowych na terenie Skoków tj. ulica Kazimierza Wielkiego, Cistowicza i Topolowa oraz na drogach dojazdowych ze Skoków do Rakojad – Kakulina, Bliżyc, Roszkowa – Chociszewa, Lechlina i Niedźwiedzin zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu – telefon 67 268 54 80.

Drogami wojewódzkimi nr 196 i 197 przebiegającymi przez gminę administruje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – 61 826 53 92.