24 stycznia w Mieścisku została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Skoki a Województwem Wielkopolskim, o przyznaniu Gminie Skoki pomocy finansowej w kwocie 101.633,00 zł na realizację operacji pn.: „Budowa placu zabaw w Kuszewie”.

zdjęcia: Roman Kowalczewski – Portal WRC

Pomoc finansowa pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. w ramach Stowarzyszenia Dolina Wełny.

Zadanie polega na wybudowaniu, na działce nr ew. 129/2 w Kuszewie, ogólnodostępnego placu zabaw o powierzchni ok. 180 m2, z którego korzystać będą mogły młodsze i starsze dzieci.

Plac zabaw będzie składał się z:

  • 4 urządzeń zabawowych (huśtawka wahadłowa podwójna, bujak sprężynowy, stożek obrotowy, zestaw zabawowy) w konstrukcji metalowej.
  • 2 ławek, 1 kosza na śmieci, 1 tablicy regulaminowej.
  • Na terenie placu zasadzone zostaną 3 drzewa liściaste a zniszczone pracami budowlanymi trawniki zostaną zregenerowane (pow. ok. 708 m2).
  • Nawierzchnia wykonana zostanie z 30 cm warstwy piasku, a teren placu ogrodzony zostanie ogrodzeniem panelowym z podmurówką i furtką.

Szacowana wartość zadania: 159.725,45 zł
Dotacja: 101.633,00 zł
Wkład własny: 58.092,45 zł
Okres realizacji zadania: 2024 rok