Na terenie gminy Skoki w miejscowości Rościnno i Grzybowo trwają prace związane z remontem nawierzchni gruntowych dróg gminnych. Są to wytypowane odcinki dróg, które w okresie wiosennym były praktycznie nieprzejezdne. W tym celu na ich nawierzchni zostaje ułożona grubości 10 cm warstwa odsączająca z piasku i 15 cm kruszywa kamiennego.

W Rościnnie pas drogowy jest na tyle szeroki, że przy drodze jest możliwość wybudowania rowu odwadniającego. Długość remontowanych dróg w Rościnnie wynosi ok. 500 m a w Grzybowie 430m. Wykonawcą robót jest firma pana Włodarczyka z miejscowości Budziszewko. Łączny koszt tego zadania to kwota 177.200 zł. W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 8 oferentów.