O Strategii Rozwoju z próbą inwentaryzacji pilnych potrzeb, mających wpływ na perspektywę rozwoju obszaru miejskiego oraz obszarów wiejskich rozmawiano 1 grudnia w gronie kierownictwa urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy Skoki, radnych, sołtysów i społeczników.

Jak już informowaliśmy wcześniej, podobne spotkanie odbyło się 22 listopada. Eksperci z zakresu: samorządności, inwestycji ważnych dla społeczności lokalnej, obszarów rozwoju bazy czy też kapitału społecznego przedstawiają uczestnikom ważne informacje o zasadach, metodach i skutkach podejmowanych decyzji. Perspektywa strategiczna jednostek samorządu terytorialnego powinna wykraczać poza okres kadencji samorządu i niejako przewidywać skutki społeczne i ekonomiczne nawet na okres co najmniej jednego dziesięciolecia. Co ważne podkreślenia, w gronie uczestników spotkań i warsztatów roboczych znaleźli się przedstawiciele wszystkich istotnych dla rozwoju gminy jednostek samorządu, referatów, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych Gminy Skoki, a także organizacji.

Gościem uczestników spotkania był m.in. Grzegorz Roman, były członek zarządu województwa dolnośląskiego, władz Wrocławia, znawca planowania przestrzennego i infrastruktury.

Ekspert wykazał się dużą znajomością wyzwań stojących przed Gminą Skoki i pozwoliło mu to zasugerować uczestnikom trafne diagnozy i sugestie zarówno w obszarze inwestycji, planowania przestrzennego, wykorzystania walorów turystycznych gminy czy też tworzenia nowych form kapitału społecznego i ludzkiego w oparciu o już istniejące formy.

Istotnym dla trafności strategii będą planowane rozwiązania ustawowe dotyczące planowania przestrzennego. Proponowane rozwiązania postawią przed samorządami zadanie nieco innego spojrzenia na chociażby możliwości zabudowy mieszkalnej i przemysłowej, zasad budowy tego, co nazywamy wspólnotą oraz interesów tej wspólnoty.

Gmina Skoki funkcjonalnie ciąży do Poznania i Metropolii Poznań, czego wynikiem jest członkostwo Skoków w Metropolii Poznań. Miasto i gmina posiada doskonałe skomunikowanie ze stolicą regionu, która oferuje miejsca pracy, naukę w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach wyższych. Metropolia Poznań, jako podmiot pozyskujący środki zewnętrzne jest nieocenionym partnerem dla Skoków w zakresie planowania inwestycji, na które trudne było pozyskanie środków np. powiatowych.

Gmina ma wiele walorów przyrodniczych, turystycznych i sportowych, które powodują, iż na jej terenie chętnie budują się lub zamieszkują na stałe mieszkańcy Poznania i innych miast.

Uczestnicy spotkania, podzieleni na grupy tematyczne, podjęli próbę naniesienia na mapę miasta i gminy lokalizacji tych rozwiązań i zadań, które okazują się niezbędne dla sprawnego funkcjonowania społeczności lokalnej. Kluczowe obszary, które będą wpływały na prawidłowy rozwój naszej gminy dotyczą infrastruktury drogowej, (w tym połączeń drogowych z gminami sąsiednimi), zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego i przyrodniczego, rozwoju placówek oświatowych i opiekuńczych oraz rozwiązań podnoszących jakość życia seniorów. Można powiedzieć, że mamy już obraz tego, co jest ważne i niezbędne z punktu widzenia obecnej populacji i tej za 10 lub 20 lat. Tylko takie widzenie pozwoli na racjonalne decyzje finansowe i społeczne.

O kolejnych efektach spotkań będziemy informować Państwa za pomocą naszych mediów:

Zdjęcia ze spotkania autorstwa Karoliny Stefaniak i Franciszka Szklennika: