Rosyjska inwazja na Ukrainę i napięta sytuacja wokół zaporoskiej elektrowni jądrowej spowodowała podjęcie działań związanych z bezpieczeństwem. Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji samorządy otrzymały tabletki z jodkiem potasu. Taka procedura dystrybucji to standardowe działanie określone w przepisach. Jest stosowane na wypadek ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Obecnie na terenie Polski nie występuje zagrożenie radiacyjne, natomiast w obowiązku służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa jest przygotowywanie się na wszystkie scenariusze, nawet te najmniej prawdopodobne.

W związku z tym w Gminie Skoki został opracowany plan dystrybucji tabletek jodku potasu. Podkreślamy, że akcja dystrybucji tabletek rozpocznie się wyłącznie w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia radiacyjnego. Informacja zostanie przekazana za pośrednictwem odpowiednich komunikatów oraz alertu RCB.

Na terenie Gminy Skoki wyznaczono 27 miejsc dystrybucji tabletek jodku potasu. W Skokach będzie to Urząd Miasta i Gminy, w którym będą znajdować się 4 punkty, natomiast w poszczególnych sołectwach będą to świetlice wiejskie, budynki szkół lub domy sołtysów. Zgodnie z planem dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie Gminy Skoki w akcję dystrybucji będą zaangażowani pracownicy Urzędu Miasta i Gminy oraz sołtysi.

W przypadku uruchomienia akcji wszystkie informacje będą udostępniane na stronie internetowej Gminy Skoki oraz mediach społecznościowych.

Apelujemy do mieszkańców Gminy Skoki o zachowanie spokoju, śledzenie bieżących wydarzeń oraz o jednoczesne przygotowanie się i zapoznanie z materiałami informacyjnymi – przede wszystkim o sposobie dawkowania leku.

Dzięki temu każdy może już teraz zorientować się, ile tabletek potrzebuje czy to dla siebie, czy dla całej rodziny. Do zbiorowego odbioru preparatu dla rodziny (lub osób ze wspólnego gospodarstwa domowego) najlepiej przygotować się wcześniej.

Wyznaczyć osobę odbierającą, obliczyć liczbę tabletek (wg. dostępnych informacji i tabelki zamieszczonej w załączniku), To sprawi, że w razie ewentualnego zagrożenia wydawanie jodku potasu przebiegnie sprawnie. Specjaliści podkreślają, że nie ma potrzeby przyjmowania tabletek wcześniej, „na zapas” – nie przyniesie to spodziewanego efektu, a może być niebezpieczne dla zdrowia.