Gmina Skoki zleciła remont wieży widokowej na placu targowo-parkingowym w Skokach. Prace polegały m.in. na: uzupełnieniu przepierzeń, odgrzybianiu belek preparatem solnym, oczyszczeniu powierzchni, szlifowaniu, dwukrotnym pokryciu belek preparatem oleistym.

Na zapytanie ofertowe odpowiedziało dwóch wykonawców. Tańsza oferta opiewała na kwotę 14.000,0 zł- została zawarta umowa na prace remontowe. W dniu 20.09.2022 dokonano odbioru robót.

Apelujemy szczególnie do młodzieży o uszanowanie pracy i środków finansowych – wieża wygląda schludnie – usunięcie istniejących „dzieł sztuki” wymagało sporo czasu i nakładów finansowych. Nie zaleca się upiększania obecnego widoku napisami oraz rysunkami… Przypominamy, że obiekt jest monitorowany!