7 września w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach oraz w Stowarzyszeniu Edukacyjnym TĘCZA miało miejsce uroczyste przekazanie komputerów dzieciom i młodzieży w ramach realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W spotkaniu z dziećmi i rodzicami obok dyrektorów placówek i Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa udział wziął poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Porzucek.

Łącznie zakupiono 323 laptopy o wartości 807.500,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zakupiono laptopy firmy ACER o wartości 2.482,14 zł/szt. Komputery przeznaczone są do celów edukacyjnych i tylko w takich celach mogą być wykorzystywane. Zostały one wyposażone m.in. w system operacyjny MS Windows 11 Pro (wersja edukacyjna), pamięć RAM 8GB, dysk twardy o pojemności 512GB.

Otrzymanych komputerów nie wolno zbyć i będzie to kontrolowane przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Koordynatorem projektu z ramienia gminy Skoki jest pani Marianna Gregorczuk, inspektor do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych.  

Galeria zdjęć relacjonuje przekazanie komputerów w szkołach w Skokach i Jabłkowie:

Szczegółowy opis przebiegu całego projektu:

W IV kwartale 2021 roku instytucja rządowa Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła naborów wniosków o dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarstw Rolnych (PPGR). W naborze wniosków mogły uczestniczyć jedynie te gminy, na terenie których funkcjonowały kiedyś PPGR.

Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i stanowi reakcję Unii na pandemię COVID-19.

Złożenie przez Gminę wniosku o dofinansowanie poprzedzone było zebraniem stosownych oświadczeń od potencjalnych beneficjentów, stwierdzających:

  • posiadanie w rodzinie osoby, która była niegdyś zatrudniona w PGR;
  • zamieszkiwanie na obszarze gminy/miejscowości, w której funkcjonował PGR, przez dziecko i jego krewnego zatrudnionego w PGR;
  • uczęszczanie przez dziecko do szkoły podstawowej bądź średniej;
  • nie posiadanie przez dziecko (na własność bądź w użyczeniu) komputera zakupionego z innych środków pomocowych. 

Nabór wniosków trwał do 04 października do 5 listopada 2022. W tym terminie do skockiego Urzędu wpłynęły łącznie 343 oświadczenia. W wyniku ich weryfikacji do programu zakwalifikowano 323 dzieci.

8 kwietnia tego roku pomiędzy Gminą Skoki, a Skarbem Państwa (reprezentowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa) została zawarta umowna realizację projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zgodnie z którą Gmina Skoki otrzymała grant o wartości 807.500,00 zł na zakup 323 szt. komputerów (laptopów) dla dzieci z rodzin pegeerowskich (2.500 zł/szt.).

Wartość dotacji: 807.500,00 zł (100% środki UE).
Okres realizacji projektu: 10 miesięcy od podpisania umowy

Informujemy, że nie wszystkie komputery zostały jeszcze rozdane. Osoby, którym on przysługuje zostaną poinformowane telefonicznie o terminie odbioru laptopa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach. W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (61) 8925 808