Sprawozdanie miesięczne, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skoki


W SIERPNIU 2022 właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 313,76 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych   (tona)% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01180,8457,64
Opakowania z papieru i tektury15 01 0112,844,09
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0234,7611,08
Opakowania ze szkła15 01 0731,5810,07
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0153,7417,13

Odpady trafiają na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu sierpniu  wynosił 350.510,19 zł

Zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w sierpniu (tona) przedstawiają zamieszczone poniżej wykresy:

Poniższy wykres przedstawia porównanie ilości odpadów w sierpniu 2021 i 2022:

Poniżej na wykresie przedstawiono ilość koszy ulicznych:

 • 173 miasto
 • 82 wsie
 • 8 na psie odchody

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  z koszy ulicznych na terenie gminy Skoki w miesiącu sierpniu wynosił 12.011,33 zł


W LIPCU 2022 roku właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 297,98 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych   (tona)% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01172,5257,90
Opakowania z papieru i tektury15 01 0112,404,16
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0235,912,05
Opakowania ze szkła15 01 0728,689,62
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0148,4816,27

Odpady trafiają na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu czerwcu wynosił 334 928,73 zł

Poniżej dwa wykresy z zestawieniem ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w lipcu (tony):

Poniższy wykres przedstawia porównanie ilości odpadów w czerwcu 2021 i 2022:

Poniżej na wykresie przedstawiono ilość koszy ulicznych:

 • 173 miasto
 • 80 wsie
 • 8 na psie odchody

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie gminy Skoki w miesiącu lipcu wynosił 15.252.48 zł


W CZERWCU 2022 roku właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 301,56 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych   (tona)% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01163,4454,20
Opakowania z papieru i tektury15 01 0111,503,81
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0230,5410,13
Opakowania ze szkła15 01 0730,9810,27
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0165,121,59

Odpady trafiają na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu czerwcu wynosił 334 525,61 zł

Poniżej zestawienie w dwóch wykresach ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w czerwcu (tony):

Poniższy wykres przedstawia porównanie ilości odpadów w czerwcu 2021 i 2022:

Poniżej na wykresie przedstawiono ilość koszy ulicznych:

 • 173 miasto
 • 78 wsie
 • 8 na psie odchody

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie gminy Skoki w miesiącu czerwcu wynosił 7 697,74 zł


W MAJU 2022 właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 315,38 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych   (tona)% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01187,3659,41
Opakowania z papieru i tektury15 01 019,903,14
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0230,469,66
Opakowania ze szkła15 01 0730,809,77
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0156,8618,03

Odpady trafiają do Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu maju  wynosił 353.499,66 zł

Poniżej zestawienie w wykresach ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w maju (tony):

Poniższy wykres przedstawia porównanie ilości odpadów w maju 2021 i 2022:

Poniżej na wykresie przedstawiono ilość koszy ulicznych:

 • 173 miasto
 • 76 wsie
 • 8 na psie odchody

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie gminy Skoki w miesiącu maju wynosił 11 034,22zł


W KWIETNIU 2022 roku właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 294,44 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych   (tona)% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01191,4465,02
Opakowania z papieru i tektury15 01 0110,303,50
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0231,5610,72
Opakowania ze szkła15 01 0722,727,72
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0138,4213,05

Odpady trafiają na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu kwietniu  wynosił 325 833,77zł

Poniżej zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w kwietniu (tona):

Poniższy wykres przedstawia porównanie ilości odpadów w kwietniu 2021 i 2022:

Poniżej na wykresie przedstawiono ilość koszy ulicznych:

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie gminy Skoki w kwietniu wynosił 9 580,46zł


W MARCU 2022 właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 284,14 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01182,7664,32
Opakowania z papieru i tektury15 01 018,663,05
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0225,088,83
Opakowania ze szkła15 01 0724,368,57
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0143,2815,23

Odpady zostały przekazane do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w marcu wynosił 309 936,24zł.

P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w marcu (tony):

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy ulicznych w marcu wynosił 5.338,37zł


W STYCZNIU 2022 właściciele nieruchomości przekazali do zagospodarowania 263,56 ton odpadów komunalnych z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów Kod odebranych odpadów Masa odebranych odpadów (tona)% udział odpadów
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01184,3269,93
Opakowania z papieru i tektury15 01 017,762,94
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0226,8810,20
Opakowania ze szkła15 01 0728,1210,67
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0116,486,25

Odpady zostały przekazane do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w styczniu wynosił 289.821,07 zł

Zestawienie graficzne ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w styczniu (tony)

Poniższy wykres przedstawia porównanie odpadów w styczniu 2021 i 2022:

Poniżej na wykresie przedstawiono ilość koszy ulicznych:

 • 173 miasto
 • 76 wsie
 • 8 na psie odchody

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy ulicznych w styczniu  wynosił 7.411,75zł


W LUTYM 2022 właściciele nieruchomości przekazali do zagospodarowania 242,62 ton odpadów komunalnych z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów Kod odebranych odpadów Masa odebranych odpadów (tona)% udział odpadów
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01169,3469,80
Opakowania z papieru i tektury15 01 0111,004,53
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0223,769,79
Opakowania ze szkła15 01 0718,687,70
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0119,848,18

Odpady zostały przekazane do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w lutym  wynosił 268.630,27 zł

Zestawienie graficzne ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w lutym (tony):

Poniższy wykres przedstawia porównanie odpadów w lutym 2021 i 2022:

Poniżej na wykresie przedstawiono ilość koszy ulicznych:

173 miasto
76 wsie
8 na psie odchody

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy ulicznych w lutym  wynosił 8.222,04zł