Sprawozdanie roczne (2021), w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skoki

W 2021 właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 3538,44 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych   (Mg)% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 012255,7263,75
Opakowania z papieru i tektury15 01 01120,183,40
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 02344,59,74
Opakowania ze szkła15 01 07296,968,39
Odpady ulegające biodegradacji20 02 01521,0814,73

Odpady trafiły na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie.

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skoki w 2021 wynosił łącznie 3.148.103,38 zł

Poniżej wykresy przedstawiające zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w 2021 roku(tona)


Sprawozdanie miesięczne, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skoki.

W GRUDNIU 2021 roku właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 291,16 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01213,2473,24
Opakowania z papieru i tektury15 01 018,382,88
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0226,068,95
Opakowania ze szkła15 01 0717,666,07
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0125,828,87

Odpady przekazano na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skoki w listopadzie wynosił 266 834,27zł

Poniżej zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w grudniu (tony)


W LISTOPADZIE 2021 roku właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 293,88 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01184,3262,72
Opakowania z papieru i tektury15 01 019,923,38
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0224,868,46
Opakowania ze szkła15 01 0723,007,83
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0151,7817,62

Odpady przekazano na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skoki w listopadzie wynosił 257.597,26zł

Poniżej zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w listopadzie (tony)


W PAŹDZIERNIKU 2021 właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 297,40 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych
(tona)
% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01179,960,49
Opakowania z papieru i tektury15 01 0111,73,93
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0230,8410,37
Opakowania ze szkła15 01 0722,487,56
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0152,4817,65

Odpady przekazano na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skoki w październiku wynosił 262.031,42zł

Poniżej zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w październiku (tony)


W WRZEŚNIU 2021 właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 283,54 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona) % udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01160,0456,44
Opakowania z papieru i tektury15 01 0111,824,17
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0227,29,59
Opakowania ze szkła15 01 0724,288,56
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0160,221,23

Odpady przekazano na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skoki we wrześniu wynosił 244 985,09zł

Poniżej zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki we wrześniu (tony)

graficzne odzwierciedlenie tabeli zamieszczonej wyżej
graficzne odzwierciedlenie tabeli zamieszczonej wyżej

W SIERPNIU 2021 właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 316,84 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01183,457,88
Opakowania z papieru i tektury15 01 0114,524,58
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0234,2410,81
Opakowania ze szkła15 01 0732,210,16
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0152,4816,56

Odpady przekazano na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skoki w sierpniu wynosił 280 562,20zł

Poniżej zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w sierpniu (tony)


W LIPCU 2021 roku właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 334,48 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01193,7657,93
Opakowania z papieru i tektury15 01 0111,33,38
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0236,4210,89
Opakowania ze szkła15 01 0732,949,85
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0160,0617,96

Odpady przekazano na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skoki w lipcu  wynosił 292 208,54zł

Poniżej zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w lipcu (tony)


W CZERWCU 2021 właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 304,48 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01166,2254,59
Opakowania z papieru i tektury15 01 019,823,23
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0225,848,49
Opakowania ze szkła15 01 0731,310,28
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0171,323,42

Odpady przekazano na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w czerwcu wynosił 257 552,64 zł

Zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w czerwcu (tony)W MAJU 2021 właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 313,74 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych
(tona)
% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01194,1461,88
Opakowania z papieru i tektury15 01 0110,683,40
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0232,1810,26
Opakowania ze szkła15 01 0722,187,07
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0154,5617,39

Odpady zostają przekazane na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu maju wynosił 276 152,40zł

Zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” w maju (tona):


W KWIETNIU 2021 roku właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 305,96 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych (tona)% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01208,9468,29
Opakowania z papieru i tektury15 01 018,222,69
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0230,9810,13
Opakowania ze szkła15 01 0722,687,41
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0135,1411,49

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów wynosił 276 110,03 zł

Zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w kwietniu (w tonach)

Zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U."WSPÓLNOTA" S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w kwietniu (w tonach)

Dane z wykresu pokrywają się z tabelką wyżej
Wykres obrazujący ilość zebranych odpadów z podziałem na zmieszane, segregowane i bioodpady 
Zmieszane 208,94 tony, segregowane 61,88 ton i 35,14 ton bioodpadów

W MARCU 2021 roku wytworzyliśmy jako mieszkańcy Gminy Skoki 301,28 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych
(tony)
% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01215,1471,41
Opakowania z papieru i tektury15 01 017,562,51
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0228,49,43
Opakowania ze szkła15 01 0721,17,00
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0129,089,65

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu marcu wynosił 274 137,61zł

Zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w marcu (w tonach)

Wykres obrazujący tabelę zawierający Zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U."WSPÓLNOTA" S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w marcu (w tonach)
Wykres obrazujący ilość zebranych odpadów z podziałem na zmieszane, segregowane i bioodpady 
Zmieszane 215,14 tony, segregowane 57,06 ton i 29,08 ton bioodpadów

W LUTYM 2021 roku wytworzyliśmy jako mieszkańcy Gminy Skoki 230,20 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnychKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych  
(tona)
% udział odpadów komunalnych
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01166,9472,52
Opakowania z papieru i tektury15 01 016,662,89
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0221,149,18
Opakowania ze szkła15 01 0720,929,09
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0114,546,32

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy skoki w miesiącu lutym wynosił 212 575,00zł

Zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C.A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w lutym (tony)

Procentowy udział frakcji odpadów
Graficzne przedstawienie ilości odpadów zmieszanych, segregowanych i bio

W STYCZNIU 2021 roku wytworzyliśmy jako mieszkańcy Gminy Skoki 265,48 ton odpadów z podziałem na:

Rodzaj odebranych odpadów Kod odebranych odpadów Masa odebranych odpadów
(tona)
% udział odpadów
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01189,6871,45
Opakowania z papieru i tektury15 01 019,603,62
Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 0226,349,92
Opakowania ze szkła15 01 0726,229,87
Odpady ulegające biodegradacji20 02 0113,645,14

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy skoki w styczniu wynosił 247 356,92 zł

Tabele przedstawiają zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w styczniu (tony)