Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Skokach w rejonie ulicy Polnej i Topolowej

W rejonie ulicy Polnej i Topolowej w Skokach prowadzone są prace ziemno – montażowe związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej o długości 961m.

Realizacja inwestycji pozwoli na odprowadzenie ścieków komunalnych z około 30 posesji zlokalizowanych przy trasie kanalizacji w tym kilku budynków wielorodzinnych. Włączenie ścieków komunalnych nastąpi do istniejącej studni zlokalizowanej w rejonie byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Topolowej, po czym będą tłoczone przez system przepompowni do oczyszczalni w Szlachęcinie (gmina Czerwonak).

droga asfaltowa a z boku kręgi kanalizacyjne i koparka

Wykonawcą zadania jest firma TK-INSTALBUD z siedzibą w Wiatrowie, wyłoniona w drodze przeprowadzonego postępowania. Koszt zadania to kwota 403.932 zł.

Planowany termin zakończenia prac został wyznaczony w zawartej umowie na początek września tego roku.

W Potrzanowie nastąpi rozbudowa wodociągu

Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, rozbuduje sieć wodociągową w ul. Smolarki w Potrzanowie o kolejne 475m.

Na ogłoszony przetarg wpłynęły 4 oferty z cenami wynoszącymi odpowiednio 56.579,95 zł 60.192,61 zł, 110.700 zł i 167.280 zł.

W terminie 30 dni od daty zawarcia umowy ma nastąpić zakończenie prac wodociągowych, co umożliwi w przyszłości wykonanie przyłączy wodociągowych do nieruchomości zlokalizowanych przy trasie wodociągu.