Przypominamy, iż kosz uliczny służy do pozostawienia odpadów, które powstają w trakcie przemieszczania się ludzi w przestrzeni publicznej.

W ostatnich dniach  pracownicy urzędu zanotowali kolejny przypadek dostawionych odpadów (worek z odzieżą) przy koszu ulicznym, tym razem przy ul. Polnej. Przypominamy, że kosz uliczny został zamontowany na życzenie mieszkańców. Ciekawostka – kilka miesięcy po jego zamontowaniu kosz został skradziony, pomimo tego zakupiono nowy. Teraz z kolei borykamy się z dostawkami w postaci porzuconych worków z odzieżą, którą można nieodpłatnie oddać do PSZOKu.

Dostawki powodują wydłużenie czasu pracy firmy opróżniającej kosze co może w przyszłości skutkować wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Informujemy, iż kosze przy których notorycznie pozostawione są dodatkowe odpady będziemy demontować.