Na zlecenie Gminy Skoki opracowana została Inwentaryzacja pomników przyrody. Dokument zaktualizował dotychczasową bazę, usystematyzował posiadane informacje i ujawnił nowe formy ochrony przyrody. Dzięki inwentaryzacji „wykryto” 9 pomnikowych drzew, które wcześniej nie figurowały w gminnych rejestrach (4 na terenie parku pałacowego przy Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie, 4 na terenie Leśnictwa Brzeźno oraz jedno przy drodze publicznej Głęboczek – Dąbrówka Kościelna, na działce nr 9152/1 – obręb Niedźwiedziny).

Na terenie miasta i gminy zinwentaryzowano pojedyncze drzewa, aleje i grupę drzew oraz dwa głazy narzutowe, zgodnie z poniższą tabelą:

  pojedyncze drzewa aleje drzew głazy narzutowe grupy drzew
liczba obiektów
miasto 1 0 0 0
gmina 27 4 2 1

Spośród pojedynczych drzew zdecydowanie przeważają te z rodzaju dąb (19 sztuk z gatunku Dąb szypułkowy i 5 sztuk drzew z gatunku Dąb bezszypułkowy). Odnotowano pojedynczy gatunek Wierzby białej, Cisu pospolitego i Grabu pospolitego, a także dwie Sosny zwyczajne oraz dwa Buki zwyczajne.

Na aleje drzew składają się Lipy drobnolistne (w miejscowościach Rościnno i Pawłowo Skockie), Buki zwyczajne (w Dzwonowie), Dęby szypułkowe (w Rościnnie).

Najstarszymi, bo ustanowionymi w lutym 1956 roku pomnikami przyrody są Dęby szypułkowe (stanowiące grupę drzew) w Kakulinie, najokazalszy jest Dąb szypułkowy o obwodzie 711cm, który można podziwiać na terenach leśnych w m. Raczkowo, niepopdal cmentarza. Niewiele ustępuje mu Wierzba biała w m. Jagniewice o obwodzie 659cm. Na uwagę zasługują też dęby – w m. Chociszewo (510cm) i w m. Skoki (556cm).

Niniejszy artykuł początkuje cykl pn. Poznaj pomniki przyrody. Będziemy starali się przybliżyć Państwu wszystkie formy ochrony przyrody znajdujące się na terenie gminy, zachęcić do ich odwiedzenia i podziwiania piękna natury.