Z początkiem 2020 roku ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji na zakup i montaż OZE tj.: ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i elektrowni wodnych.

W tym roku przeznaczono kwotę 40.000zł. Właściciele nieruchomości mogą uzyskać z budżetu gminy 4.000,00zł brutto, jednak nie więcej niż 100% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów.

O kolejności udzielania dotacji decyduje data wpływu kompletnych podań, które będą rozpatrywane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wnioski można pobrać w biurze numer 2, segment B Urzędu Miasta i Gminy w Skokach bądź ze strony internetowej www.gmina-skoki.pl, zakładka „Co i jak załatwić w Urzędzie”. https://www.gmina-skoki.pl/mieszkancy/co-i-jak-zalatwic-w-urzedzie/111906-referat-ochrony-srodowiska/