Wszyscy przybyli, uroczystości Jubileuszowe obchodzili już w gronie rodzinnym i wówczas stały się one miejscem wspomnień i podsumowania wspólnie przebytej drogi, a spotkanie w Urzędzie stało się ich dopełnieniem i zwieńczeniem.

Wizyta Dostojnych Gości wiązała się z przyznaniem Im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego Medalu „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Spotkanie to rozpoczęło się wyrażeniem przez burmistrza Tadeusza Kłosa i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joannę Wolicką – Przywarty słów uznania dla Jubilatów za wspólnie przebytą przez nich drogę, za poświęcenie i trud w wychowaniu dzieci i za wkład wniesiony w rozwój naszej społeczności lokalnej oraz z życzeniami dalszych długich lat szczęśliwego, wspólnego życia i życzeniami szczęścia dla ich najbliższych. Następnie były szczególnie wzruszające słowa podziękowań: „Dziękuję Ci Żono, Dziękuję Ci Mężu, że nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe”. Z kolei burmistrz z upoważnienia Prezydenta udekorował Jubilatów Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Jubilaci obdarowani zostali też wiązankami kwiatów i dokumentami pamiątkowymi oraz albumem przedstawiającym miasto Skoki i Powiat Wągrowiecki. Było też wspólne zdjęcie, nieodłączny w takich momentach toast za zdrowie Jubilatów oraz wspólna kawa, wspomnienia i rozmowy przy stole, w trakcie których poznaliśmy ich drogi życiowe:

  • Anna z domu Krause i Tadeusz Strojny zam. w Dzwonowie Leśnym; śłubowali 16.09.1960r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu, a sakramentalne „tak” powiedzieli sobie w Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Dąbrówce Kościelnej; po ślubie wspólnie zamieszkali w Dzwonowie Leśnym, gdzie pani Anna zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowaniem dzieci, a pan Tadeusz pracował w Nadleśnictwie Łopuchówko, wychowali 3 synów i cieszą się posiadaniem 4 wnuków.
  • Teresa z domu Szymaś i Jan Janiak zam. w Łosińcu; ślubowali 22.09.1960r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skokach, a swą wolę przed Bogiem potwierdzili w kościele parafialnym pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Popowie Kościelnym ; w latach 1964-1999 w Łosińcu prowadzili wspólnie rodzinne gospodarstwo rolne, wychowali 7 córek i 2 synów, szczycą się posiadaniem 27 wnuków i 14 prawnuków
  • Stanisława z domu Matysiak i Bolesław Nawroccy zam. w Jabłkowie; ślubowali 13.07.1960r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mieścisku i w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Jabłkowie; pani Stanisława zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowaniem dzieci, pan Bolesław pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, wychowali 2 córki i 2 synów i cieszą się posiadaniem 6 wnuków i 1 prawnuka. Złoty Jubileusz obchodzili też mieszkańcy Potrzanowa:
  • Aleksandra z domu Jastrząbek i Zdzisław Gurgul; ślubowali 03.09.1960r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skokach i w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach, powadzili rodzinne gospodarstwo rolne w Potrzanowie, wychowali 3 córki i cieszą się szczęściem 7 wnuków.
  • Emilia z domu Urbańska i Czesław Gronowscy; ślubowali 15.09.1960r. w Urzędzie Stanu Cywilnego i w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Skokach; pani Emilia pracowała w Budziszewku – w Ośrodku Wypoczynkowym Zakładów „METALPLAST” w Obornikach, a pan Czesław w Zakładach Przemysłu Gumowego „STOMIL” w Bolechowie, wychowali 2 córki i 3 synów i szczycą się posiadaniem 14 wnuków i 2 prawnuków.

Stan zdrowia w/w Jubilatów uniemożliwił Im udział w spotkaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dlatego by uhonorować Medalami państwa Gurgul i państwa Gronowskich burmistrz wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego odwiedził Ich w miejscu zamieszkania w Potrzanowie.

Wszystkim naszym Dostojnym Jubilatom życzymy dużo, dużo zdrowia i szczęścia oraz cieszenia się sobą nawzajem, a także wiele radości ze szczęścia swych najbliższych i doczekania się kolejnych Jubileuszy.