Wspominając dawne Skoki i ich mieszkańców, dzisiaj prezentujemy zdjęcie udostępnione przez panią Janinę Szymkowiak. Z umieszczonej na nim daty dowiadujemy się, że wykonano je w 1972 w Wieliczce, a przyglądając się utrwalonym na nim postaciom widzimy, że dokumentuje ono pracowników Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Skokach i jej Prezesa Henryka Pisarka w trakcie wycieczki zakładowej do Krakowa- Wieliczka i Częstochowa to jedne z „atrakcji” zaliczonych przy okazji tej skockiej wyprawy na południe Polski.

Wielu z oglądanych osób nie ma już wśród nas. Naturalną siłą rzeczy zeszli z tego świata. Inni, wówczas  najmłodsi uczestniczy wycieczki, dzisiaj są w wieku emerytalnym.

Niemniej wierzymy, że jego publikacja czytelnikom związanym rodzinnie z osobami na nim utrwalonymi, podobnie jak i samym figurującym na nim „bohaterom”, przywoła wspomnienia dawnych lat oraz dawnych koleżanek i kolegów.

Bo przecież Gminna Spółdzielnia w tych latach była największym zakładem na terenie obecnej Miasta i Gminy Skoki. Zatrudniała ponad 100 osób  i w decydujący sposób miała wpływ na wszelkie dziedziny życia ówczesnych mieszkańców.