W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach zorganizowano oficjalne otwarcie wystawy, która jest elementem projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”, mającego na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Otwarcia wystawy dokonał dyrektor szkoły Wiesław Berendt. W uroczystości wzięli udział Burmistrz MiG Skoki Tadeusz Kłos, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa, Proboszcz ks. Karol Kaczor, Sekretarz Urzędu Blanka Gaździak, kierownik Referatu Oświaty Beata Nowak-Szmyra, Przewodniczący Rady Rodziców Jacek Dukszta, przedstawiciele PERN S.A.: Marcin Ciążyński i Dariusz Moliński, Dyrektor Biblioteki Publicznej Elżbieta Skrzypczak, nauczyciele i uczniowie.

Ekspozycja historyczna składa się z 30 plansz ilustrujących i opisujących najistotniejsze wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Współorganizatorem wystawy były spółki: Bank Pocztowy S.A. oraz PERN S.A., które działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podjęły wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego.

Z tej okazji uczniowie zaprezentowali program artystyczny łącząc uniwersalny język sztuki, będący połączeniem słowa, muzyki, ruchu, prezentacji multimedialnej oraz gry aktorskiej. Ta synteza sztuk powstała pod kierunkiem pań: Wioletty Molińskiej, Renaty Stróżewskiej i Alicji Kramer, które na tle wystawy ukazały drogę Polaków do odzyskania niepodległości. Dopełnieniem występu była krótka prelekcja wygłoszona przez nauczycielkę historii i doradcę metodycznego Wiesławę Surdyk-Fertsch, która w ciekawy sposób zobrazowała drogę powrotu Polski na mapę Europy po latach zaborów, i która podkreśliła wagę polskiej mowy, będącej podstawowym dobrem całego narodu. Pani Wiesława przypomniała, że prześladowanie polszczyzny, jako głównego nośnika niepodległej myśli i duchowej niezależności narodu trwało przez całą niewolę, więc język ojczysty jest wspaniałym dziedzictwem pokoleń i stanowi podstawowy element tożsamości narodowej.

W szkole oprócz zwiedzania wystawy odbędą się konkursy plastyczne i historyczne, prelekcje, lekcje historii z wykorzystaniem plecaka sztubaka, śpiew pieśni patriotycznych, odśpiewanie hymnu państwowego przez 800 osób, wypuszczenie 100 biało-czerwonych balonów, prezentacja 100 postaci historycznych i inne przedsięwzięcia, których głównym celem jest aktywne uczestnictwo w obchodach i wspólnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości. Klamrą spinającą te obchody będzie uroczysty apel z okazji 11 listopada.

Wystawa była możliwa dzięki współpracy Bazy Paliw nr 4 w Rejowcu i szkoły w Skokach. Dyrektor szkoły Wiesław Berendt podziękował szkolnym koordynatorkom i współorganizatorom z ramienia PERN za wspólne przygotowanie projektu, gdyż ekspozycja plansz doskonale wpisała się w szkolne obchody.

Renata Stróżewska