Gmina Skoki po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku, uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości na zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Skoki w sprzęt ratowniczy”. Kwota dotacji to 31.194,90 zł udział własny Gminy w tym zadaniu wynosi 315,10 zł.

28.09.2018 r. w  siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos oraz Skarbnik Gminy Aleksandra Kamińska podpisali stosowną umowę. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup m.in. w pełni wyposażonych zestawów medycznych, defibrylatora, pilarek, latarek oraz bosaków dielektrycznych. Sprzęt zostanie przekazany według zapotrzebowania jednostkom OSP z terenu gminy Skoki.