Pierwsze w tym roku spotkanie Burmistrza z mieszkańcami gminy, które odbyło się 26 stycznia i poświęcone było omówieniu gminnych inwestycji.

Po oficjalnym przywitaniu przybyłych gości Burmistrz przedstawił wymaganą przepisami PKP procedurę przy wykonaniu dodatkowego przejścia przez tory kolejowe na terenie dworca w Skokach od strony osiedla mieszkaniowego. Temat ten był wielokrotnie poruszany, niestety uwarunkowania prawne i własności terenu nie pozwalają na lokalizację przejścia w miejscu w którym postulowali mieszkańcy tego terenu.

W dalszej kolejności zostały przedstawione zrealizowane zadania w 2017r. Na wykazie tym pojawiły się liczne przedsięwzięcia związane z przebudową dróg oraz otoczenia dworca w Skokach. Nie pominięto wykonanych prac związanych z remontem mieszkań komunalnych i socjalnych.   Najdłuższą listę pozycji do zaprezentowania na spotkaniu stanowiły gminne inwestycje przewidziane do realizacji w 2018r. Również przedstawiony został ich wstępny harmonogram realizacji.