Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2023”

Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2023”

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i wniosków dotyczących ww. projektu dokumentu.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 3 sierpnia 2017r. do 17 sierpnia 2017r.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:
– zebrania z mieszkańcami, na którym omówiony zostanie Projekt w dniu 3 sierpnia 2017r. o godz. 18:00;
– zbierania opinii i uwag ustnych w trakcie zebrania z mieszkańcami;
– zbierania opinii i uwag za pomocą formularza zamieszczonego:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach – gmina-skoki.pl
  • dostępnego w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta
    i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, pokój nr 18.

Wypełniony formularz uwag należy kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, natomiast uwagi w postaci elektronicznej na adres:  rewitalizacja@gmina-skoki.pl lub biuro@grupabst.pl  

Pobierz formularz >>>

Uwagi zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji pozostaną bez rozpatrzenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych oraz do zgłaszania uwag.