Pięćdziesiąt lat minęło przecież,

            jak śpiewacie w Polsce i obcym świecie.

            Śpiewacie na chwałę Bożą

            i pieśni ludowe też się tworzą.

                        Co byście nie zaśpiewali,

                        to wszystko piękne, to się chwali.

                        Twórzcie dobrze, bo tak trzeba,

                        śpiewając chylicie kawałek nieba.

            50 lat Waszej twórczości,

            niech w sercach u nas wszystkich gości.

            Dużo milej żyje się,

            gdy głos „Harfy” słyszy się.

                        „Harfo”, „Harfo” cóż Ci dam,

                        jedno serduszko tylko mam,

                        a w serduszku śliczny kwiat,

                        „Harfo” śpiewaj, choć 100 lat.

        

Piękną niespodzianką była uroczystość Jubileuszu 50-lecia powstania Zespołu Śpiewaczego „Harfa”, którą przeżyli członkowie Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 4 lipca. Większość członków udając się na przypadające w tym dniu comiesięczne zebranie Związku przygotowana była na zwyczajne sprawy organizacyjne. A tu już na wstępie zaskoczeniem był wielki tort, a na nim wizerunki członków „Harfy” z 1967 roku i obecnie działającego Zespołu. 

Dopełnieniem niespodzianki było pojawienie się na sali niecodziennych gości w osobach Burmistrza Tadeusza Kłosa,  Przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Kujawy, Sekretarza Gminy Blanki Gaździak, Drektora Biblioteki  Gminnej Elżbiety Skrzypczak i Dyrygenta  Kameralnego Zespołu Śpiewaczego Andrzeja Kaliskiego, no i oczywiście  „śpiewaków” Harfy w „galowych” strojach. Teraz nie było już wątpliwości. Świętowano Jubileusz 50-lecia powstania skockiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa”.

Wszystko stało się jasne w momencie  otwarcia zebrania i powitania jego uczestników przez przewodniczącą Zarządu Oddziału Małgorzatę Florysiak i wystąpienia  dyrektora Biblioteki Elżbiety Skrzypczak. Teraz też na „ręce” dyrygenta „Harfy” Antoniego Wiśniewskiego – członka debiutującego we wrześniu 1967 r. w ramach uroczystości 600-lecia miasta Skoki, Zespołu Śpiewaczego „Harfa” pod batutą jego ojca Janusza Wiśniewskiego –  popłynęły wsparte bukietami kwiatów, pamiątkami i dyplomami, gratulacje i życzenia. Przekazali je Burmistrz Tadeusz Kłos, dyrektor Biblioteki, a wiec placówki przy której  Jubilat działa, Elżbieta Skrzypczak, dyrygent Zespołu Kameralnego Andrzej Kaliski oraz przewodnicząca Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Małgorzata Florysiak.

Po gratulacjach i życzeniach na scenie pojawili się Jubilaci – chórzyści, którzy pod batutą swego dyrygenta, przeplatającego występ słowem wiążącym, w którym zaprezentował anegdoty i ciekawostki  z  działalności  Chóru– min wiersze odwiedzającej przed laty Skoki, Anieli Woźniak z Kiekrza-,  dali kilkunastominutowy przegląd swego repertuaru. W wykonaniu „Harfy” uczestnicy uroczystości usłyszeli, a na prośbę dyrygenta, niektóre z  płynących ze sceny pieśni, zaśpiewali wraz z nią:  3 pieśni o Skokach, „Naprzód wesoło”, „Cichą wodę”, „Mariannę”, „Jarzębinę”, „Cyganerię” i na zakończenie „Tak, jak przed laty”.  Do  wspólnego śpiewu z emerytami włączyli się min. maestro Andrzej Kaliski, dyrektor Elżbieta Skrzypczak i opiekun Chóru z ramienia Biblioteki – Gabriela  Bałażyk.  

Na zakończenie części artystycznej, przebywającym jeszcze na scenie naszym artystom, indywidualne gratulacje i życzenia wręczyli Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej-  ich treść publikujemy przy artykule, a jako nasze „motto” zamieściliśmy wiersz przedstawiony na wstępie uroczystości przez członka Zarządu Oddziału Związku Emerytów Aurelię Ludzkowską, a napisany z okazji Jubileuszu przez członkinię Związku Haliny Szymkowiak.

Po częściach, oficjalnej i dla ducha, nadszedł czas na coś miłego dla podniebienia i wszyscy mogli uraczyć się przygotowanym przez Cukiernię Janiny i Jana Dziurków, będącym swoistym dziełem sztuki , wymienionym  na wstępie wspaniałym, smacznym Tortem Jubileuszowym.

(fot. Karolina Stefaniak)