03 sierpnia 2017 o godz. 18.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, odbędzie się czwarte już spotkanie, poświęcone przygotowywanemu dla naszego miasta i gminy, Programowi Rewitalizacji (PR). Na spotkaniu przedstawiony zostanie projekt „Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2023”, zawierający propozycję zadań rewitalizacyjnych planowanych do realizacji.

Uwagi do w/w dokumentu będzie można zgłaszać w czasie spotkania, jak też za pomocą formularza konsultacyjnego, który wraz z projektem Programu Rewitalizacji udostępniony będzie na stronie internetowej UMiG Skoki, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 18, w terminie od 03.08.2017 r. do  17.08.2017 r.

Wypełniony formularz uwag należy kierować na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, lub drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@gmina-skoki.pl lub biuro@grupabst.pl