W Sławie Wlkp. przy dworcu kolejowym, Gmina Skoki zagospodarowała teren i wybudowała parking na 65 miejsc. Ogólna powierzchnia parkingu i placu manewrowego utwardzonego kostką betonową wynosi ok. 2.600m2. Powierzchnia terenów zielonych obsianych trawą to ok. 2.000 m2. Nie zapomniano też o osobach dojeżdżających jednośladami na dworzec budując do ich pojazdów wiatę rowerową. W ramach inwestycji do obiektu dworca wykonano nowe przyłącze wodociągowe o długości 160m z istniejącego wodociągu zlokalizowanego po drugiej stronie drogi wojewódzkiej. Cały teren został oświetlony energooszczędnymi latarniami ulicznymi w ilości 8 szt.

Wykonawcą zadania jest Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, wybrany w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. Koszt tego przedsięwzięcia to wydatek w wysokości 1.037.039 zł. Zainteresowanych realizacją tego przedsięwzięcia było 7 podmiotów. Najdroższa oferta przetargowa została wyceniona na kwotę 1.365.489 zł.

Po otrzymaniu od wykonawcy zgłoszenia o zakończeniu robót, rozpocznie się komisyjny odbiór wykonanych prac. Przejęcie i rozliczenie końcowe zadania od wykonawcy planowane jest na początku grudnia br.