Pasowanie na ucznia, to jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni przeżytych w szkole. 23 października 2017 r. uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej.

Uroczystość pasowania uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: dyrektorzy szkoły, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – pan Tadeusz Kłos, Sekretarz Urzędu – pani Blanka Gaździak, Kierownik Referatu Oświaty – pani Beata Nowak-Szmyra oraz licznie zgromadzeni rodzice.

W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny, w którym przenieśli wszystkich zgromadzonych do królestwa Ołówkolandii. Przed obliczem króla Ołówkosa i królowej Ołówkowej ukazali swoje umiejętności i zdolności wokalne, taneczne oraz recytatorskie. Doskonałym występem uczniowie udowodnili, że są gotowi do sumiennej nauki i pracy w szkole.

Po części artystycznej pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a pan dyrektor  dokonał aktu pasowania na ucznia. Życzył najmłodszym uczniom powodzenia i wielu sukcesów w nauce.

Na zakończenie dzieci otrzymały wspaniałe prezenty ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki oraz rodziców.

Wioletta Molińska