W związku z rezygnacją pana Piotra Wojnacha z funkcji Sołtysa wsi Roszkowo, na dzień 17 lutego 2016 wyznaczony został termin zebrania wyborczego. Mieszkańcy wsi spotkali się w sali konferencyjnej (przy Urzędzie Miasta i Gminy), aby wybrać nowe władze. Również tu, jak w przypadku Sławicy, o zwycięstwie zdecydował jeden głos. W tajnym głosowaniu czternaście osób wybrało p. Janinę Koteras, trzynaście głosów oddano na drugą kandydatkę p. Krystynę Mikołajczak. Mieszkańcy postanowili, że do końca kadencji Rada Sołecka działać będzie w zmniejszonym składzie, który przedstawia się następująco:
Przewodnicząca – Sołtys Janina Koteras
Członkowie – Grzegorz Szymkowiak, Krzysztof Frontczak

Dotychczasowe wyniki wyborów skwitować można krótko – Panie górą!